Novice, obvestila

Obvestilo v zvezi z evalvacijo Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Posamezni vodje projektov, ki so prejeli v odziv poročilo recenzentov k prijavam na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (v nadaljevanju: javni razpis) so nam sporočili, da je v poročilu navedeno, da vsebina projekta v angleškem jeziku ni bila priložena. Vodje projektov lahko na slednje opozorijo v odzivu na poročilo.

Agencija bo preverila vse prijave in v primeru, da je prišlo pri prenosu vsebine prijave pri posameznih prijavah do administrativne napake, bo agencija napako odpravila in vlogo ponovno posredovala v ocenjevanje.