Novice, obvestila

Obvestilo raziskovalnim organizacijam v zvezi s prenovo informacijskega sistema

Agencija v obdobju prenove informacijskega sistema zaradi obširnosti in kompleksnosti potreb po prioritetah izvaja posamezne aktivnosti prenove, tako da raziskovalne organizacije in raziskovalci žal do določenih podatkov trenutno še ne morejo dostopati. Prioritetno poskušamo zagotoviti podatke za A3 in NRU, pregled financiranja raziskovalne dejavnosti za leto 2021 pa bo zagotovljen takoj, ko bo to mogoče.