Novice, obvestila

Obvestilo v zvezi z evalvacijo Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Za prijave na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 (v nadaljevanju: javni razpis) je ocenjevalni postopek s strani tujih recenzentov zaključen.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo rezultate javnega razpisa objavila predvidoma konec avgusta 2021, po izvedbi mednarodnega ocenjevalnega panela, ki je načrtovan med 16. in 19. avgustom 2021. Pričetek sofinanciranja izbranih projektov je predviden za september 2021. Rokovnik za izvedbo javnega razpisa je objavljen na povezavi: http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/20/razp-proj-21.asp?Rokovnik=Da.