Novice, obvestila

Načrt razporeditve raziskovalnih ur za leto 2021

ARRS v letu 2021 ne bo posredovala poziva raziskovalnim organizacijam za oddajo Načrta razporeditve raziskovalnih ur za leto 2021 (NRU 2021).

Raziskovalne organizacije bodo o obremenitvah raziskovalcev in tehnikov za leto 2021 poročale v okviru Poročila o razporeditvi raziskovalnih ur za leto 2021 (PRU 2021). V obrazcih PRU 2021 bodo vnesene spremembe članov projektnih in programskih skupin za leto 2021, ki so jih v letu 2021 javile raziskovalne organizacije.

Poziv za oddajo PRU 2021 je predviden v prvi polovici januarja 2022. Rok za oddajo PRU 2021 bo zato ustrezno daljši – predvidoma do konca februarja 2022.