Novice, obvestila

Skupna programska pobuda Urbana Evropa je objavila seznam 15 projektov, priporočenih za financiranje v okviru mednarodnega razpisa ERA-NET Cofund, med katerimi sta tudi dva s slovensko udeležbo

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe) je na svoji spletni strani objavila seznam 15 projektov, priporočenih za financiranje v začetku leta 2021, med katerimi sta dva, kjer sodelujejo slovenske raziskovalke in raziskovalci.

 

Projekta razpisa »Dostopnost in povezljivost mest« (Urban Accesibility and Connectivity – ENUAC) s slovensko udeležbo sta:

  1. Projekt Uporaba načrtovanja trojnega dostopa za izboljšanje mestne dostopnosti in povezljivosti v primeru močne negotovosti (TAP for uncertain futures), Urbanistični inštitut Republike Slovenije, vodja skupine: dr. Aljaž Plevnik, partnerji projekta.
     
  2. Projekt Preoblikovanje urbanih četrti v okolja po meri človeka: uporaba konceptov superblokov za različne urbane strukture (TuneOurBlock), Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vodja skupine: dr. Jernej Tiran, partnerji projekta.

Projekta s slovensko udeležbo sofinancira ARRS iz sredstev državnega proračuna ter iz EU sredstev preko mehanizma Cofund. Okvirni proračun razpisa, zagotovljen iz prispevkov sodelujočih agencij in dodatnih evropskih sredstev iz programa Obzorje 2020, je 22,5 mio EUR. Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije je 300.000 EUR. Predvideni začetek financiranja priporočenih projektov je začetek leta 2021.

 

Povezane vsebine: