Novice, obvestila

»V Sloveniji je nacionalna agencija uporabila premišljen pristop k podpori raziskovalni dejavnosti v času pandemije«, intervju z vršilcem dolžnosti direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

16. aprila 2020 je bil na spletni strani Science Business objavljen prispevek: »Kako se agencije za financiranje raziskav spopadajo s COVID-19: Primer Slovenije« (ang. How research funding agencies are coping with COVID-19: The case of Slovenia). Vršilec dolžnosti direktorja ARRS in član Upravnega odbora združenja Science Europe dr. József Györkös je v prispevku o financerjih znanosti in njihovi hitri prilagoditvi na vpliv pandemije, govoril o pristopu ARRS.

V primeru Slovenije je Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) vse raziskovalne programe, ki jih financira, povabila, da prilagodijo ali preusmerijo raziskave, ki so jih predložili ob zadnji prijavi za ocenjevanje raziskovalnih programov, kjer je to primerno in možno, k reševanju problematike, povezane s pandemijo COVID-19. Vlada RS je spremenila zakon o financiranju raziskav, podaljšani so bili roki za raziskovalne projekte, ki so odvisni od dela na terenu. 

Celoten intervju dostopen na:  https://sciencebusiness.net/news/how-research-funding-agencies-are-coping-covid-19-case-sloveniaa.

 

Sorodne povezave:

- Letak: Kako ARRS naslavlja pandemijo COVID-19?