Novice, obvestila

Podaljšanje roka za oddajo prijav na javne razpise

(Ljubljana, 16. marec 2020) Zaradi okoliščin v zvezi s preprečevanjem virusa COVID-19 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS podaljšuje rok za oddajo prijav na aktualne javne razpise za čas trajanja izrednih ukrepov.

 

Potekajoči domači javni razpisi:
 

 Javni razpis Prvotno določen rok za oddajo prijav Novi rok za oddajo prijavnih vlog
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020  7. 4. 2020 Rok za oddajo prijav se bo podaljšal za obdobje trajanja izrednih ukrepov.
Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket19 30. 4. 2020 Rok za oddajo prijav se bo podaljšal za obdobje trajanja izrednih ukrepov.

 

Potekajoči mednarodni javni razpisi:
 

Javni razpis Prvotno določen rok za oddajo prijav Novi rok za oddajo prijavnih vlog
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije 1. 4. 2020 14. 4. 2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 - 2022 30. 4. 2020 Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja MIZŠ in partnerske države. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih2021 do 2022 23. 4. 2020 Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja MIZŠ in partnerske države. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds)deluje v vlogi vodilne agencije - CEUS stalno odprt stalno odprt
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih češko-slovenskih projektov, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije - CEUS 7. 4. 2020 Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja s partnersko agencijo. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021 - 2023 11. 6. 2020 Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja MIZŠ in partnerske države. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.

 

Na ARRS se v času pojavljanja virusa COVID-19 trudimo za zagotavljanje nemotenega delovanja in sprotnega obveščanja o nadaljnjih spremembah.