Novice, obvestila

Imenovan je novi Znanstveni svet ARRS

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na predlog Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 14. julija 2020 imenovala novi Znanstveni svet ARRS.

V Znanstveni svet ARRS so imenovani:

  • prof. dr. Peter Križan (naravoslovje), predsednik,
  • prof. dr. Željko Knez (tehnika), član,
  • prof. dr. Ksenija Geršak (medicina), članica,
  • prof. dr. Janko Kos (biotehnika), član,
  • prof. dr. Miha Škerlavaj (družboslovje), član,
  • prof. dr. Alenka Zupančič Žerdin (humanistika), članica.


Znanstveni svet ARRS je najvišje strokovno in svetovalno telo ARRS. Sestavlja ga šest članic in članov. Vsaka članica oziroma član zastopa eno znanstveno vedo – naravoslovje, tehniko, biotehniko, medicino, družboslovje in humanistiko. Mandat Znanstvenega sveta ARRS prične teči z dnem imenovanja in traja pet let.