Novice, obvestila

Podaljšanje usposabljanja mladih raziskovalcev brez financiranja za eno leto

Dne 28. 11. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20), ki v 134. členu določa, da se mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ki se jim rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za zaključek usposabljanja (zagovor doktorata) izteče v obdobju od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021, rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo podaljšanje usposabljanja mladih raziskovalcev brez financiranja uredila z letno pogodbo o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.