Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Predhodna informacija: vpliv zakona o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na delovanje ARRS

Državni zbor Republike Slovenije je dne 20. 3. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (povezava na gradivo Državnega zbora RS).

Zakon bo imel vpliv tudi na delovaje ARRS ter na zagotavljanje izvajanja pravic in obveznosti raziskovalnih organizacij ter raziskovalcev, pri čemer kot bistvene ukrepe, ki začnejo veljati z dnem uveljavitve zakona, navajamo:

  1. Tek rokov

Za stranke prenehajo teči tako materialni roki (roki za izpolnitev materialnih obveznosti oziroma za uveljavljanje materialnih pravic, kot npr. rok za vložitev prijave na javni razpis) kot procesni roki (roki za opravljanje procesnih dejanj med postopkom, kot npr. rok za vložitev ugovora zoper obvestilo o izboru prijav). Materialni roki, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov (dan prenehanja ukrepov bo določila Vlada RS).

Tudi za ARRS prenehajo teči procesni roki (roki za opravljanje procesnih dejanj in za izdajanje aktov v postopkih odločanja).
 

  1. Poslovanje

Onemogoča se osebno vlaganje (neposredno pri ARRS – v Glavni pisarni) pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav na zapisnik. Pisne vloge (kot npr. obrazci za vpis v Evidenco raziskovalnih organizacij ali vloge za zamenjavo mentorja MR) se lahko vlagajo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
 

  1. Vročanje

Osebno vročanje dokumentov se ne opravlja.

Po objavi zakona v Uradnem listu RS bomo podali konkretnejše informacije glede vpliva zakona na posamezne javne razpise oziroma postopke.


Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 24.03.2020