Novice, obvestila

CHANSE Sodelovanje humanističnih in družboslovnih ved v Evropi: najava objave mednarodnega ERA-NET razpisa »Transformacije: družbena in kulturna dinamika v digitalni dobi«

Konzorcij CHANSE, sodelovanje humanističnih in družboslovnih ved v Evropi (ang. Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) je na spletni strani objavil najavo objave mednarodnega razpisa z naslovom »Transformacije: družbena in kulturna dinamika v digitalni dobi« (ang. Transformations: social and cultural dynamics in the digital age; v nadaljevanju: Transformations).

V mednarodnem razpisu, ki sta ga sooblikovali mreži NORFACE in HERA, sodeluje 27 nacionalnih organizacij iz 24 držav. Okvirni skupni proračun razpisa je 36 mio EUR, od česar je 26 mio EUR zagotovljenih iz prispevkov sodelujočih agencij, zagotovljena so tudi dodatna evropska sredstva v višini 10 mio EUR, ki jih bo prispevala Evropska komisija. Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije je 300.000 EUR. Koordinator razpisa Transformations je Poljski nacionalni znanstveni center (NCN).

Mednarodni razpis Transformations bo vsebinsko podprl nove, inovativne raziskave o delovanju, pomenu in posledicah inovacij in sprememb v digitalni dobi z vidika socialne in kulturne dinamike. Čeprav besedilo razpisa ne izključuje primerjav ali raziskav iz drugih regij, morajo prijave odsevati močno evropsko razsežnost (tj. raziskave sprememb, ki se dogajajo oziroma vplivajo na Evropo kot celoto ali na ravni evropske države, mesta, skupnosti itd.). Namen razpisa je razumevanje družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzročajo digitalne inovacije ter razumevanje vplivov kulture in družbe na inovacije. Na povezavi je na voljo podrobnejši opis tematik razpisa: https://www.norface.net/wp-content/uploads/2020/12/CHANSE_call-topic-description.pdf.

Razpisne tematike:

 1. Kulturne transformacije v digitalni dobi (Cultural Transformations in the Digital Age);
 • Identiteta, vrednote in svetovni nazori (Identity, values and worldviews),
 • Nove zgodbe, nova estetika: ostati človek (New stories, new aesthetics: Remaining Human)
 • Humanistika in tehnološke spremembe: preteklost, sedanjost, prihodnost (Humanities and technological transformations: past, present, future).

   

 1. Digitalizacija in družbena transformacija (Digitalisation and Social Transformation);
 • Digitalizacija in družbeni odnosi (Digitalisation and social relations),
 • Digitalizirano delo in organizacije (Digitalised work and organisations),
 • Znanje in učenje v digitalni dobi (Knowledge and learning in the digital age).

   

 

Pomembno: Javna agencija za raziskovalno dejavnost bo (so)financirala in nastopala kot kontaktna točka le za prijavo tematik iz druge skupine »II. Digitalisation and Social Transformation« (ana.jakopin@arrs.si), prijave na področju družboslovnih ved.

Za razpisno vsebino in (so)financiranje prijav točke »I. Cultural Transformations in the Digital age«, tematike na področju humanističnih ved, prosimo kontaktirajte MIZŠ (dr. Davor Kozmus, davor. kozmus@gov.si).
 


Države, ki lahko sodelujejo v razpisu: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Madžarska, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo 

Sestava projektne skupine: Projektna skupina mora vsebovati vsaj 4 partnerje iz 4 različnih držav, ki sodelujejo pri razpisu

Trajanje projekta: 24-36 mesecev

Priporočena zgornja meja financiranja za en mednarodni projekt: 1,5 mio EUR

Vrsta razpisa: 2 fazni

 

Okvirna časovnica razpisa Transformations

 • Uradna objava prve faze razpisa in zagon sistema za oddajo predlogov projektov: 8. marec 2021
 • Rok za oddajo predlogov projektov 1. faze: 7. maj 2021 do 14:00
 • Rok za oddajo predlogov 2. faze(samo za povabljene): 7. december 2021 do 14:00
 • Objava rezultatov razpisa: maj/junij 2022
 • Predviden začetek financiranja izbranih projektov: september/oktober 2022

 

CHANSE prijaviteljem omogoča iskanje partnerjev s pomočjo orodja za navezavo stikov, ki je na voljo na spletni povezavi: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Od sredine januarja 2021 se bodo vse informacije preusmerile na spletno stran Chanse: www.chanse.org.