Novice, obvestila

Na 8. srečanju Globalnega raziskovalnega sveta (GRC) 52 agencij z vsega sveta o učinkih financiranih raziskav ter odprtem dostopu in enakosti spolov

(São Paulo, Brazilija, 1. – 3. maj 2019) Predsedniki in direktorji 52 agencij iz 50 držav in petih celin, med njimi tudi direktor ARRS, József Györkös, so na rednem, že 8. srečanju Globalnega raziskovalnega sveta (ang. Global Research Council, GRC) razpravljali o osrednji temi tokratnega srečanja, o učinkih financiranih raziskav. GRC je sicer globalna virtualna organizacija direktorjev in predsednikov nacionalnih agencij financerk raziskovalne dejavnosti, ki spodbuja izmenjavo dobrih praks za doseganje kakovostnega medsebojnega sodelovanja med agencijami. ARRS je aktivna članica GRC od njegovega nastanka.

8. srečanje GRC je gostila Znanstvena fundacija São Paula (FAPESP), so-gostiteljici pa sta bili Nemška znanstvena fundacija (DFG) in Nacionalni znanstveni in tehnični svet Argentine (CONICET).

Udeleženke in udeleženci so izrazili strinjanje, da so pri učinkih (so)financiranih raziskav ključne kakovostne metode evalvacije učinkov in inovativnost aktivnosti za prikaz oziroma seznanjanje različnih deležnikov v družbi z učinki raziskav. Udeleženci so se strinjali, da gre za izziv, ki ga delijo države in agencije po svetu. Diseminacija rezultatov raziskav mora biti vključujoča, z dejavno vlogo deležnikov, le podajanje informacij je oblika, ki ne daje zadostnih rezultatov. Sodelujoči so se strinjali, da je potrebno spodbuditi nove načine predstavitve učinkov javno financiranih raziskav. Kot izziv so opredelili ocenjevanje učinkov projektov. Ob navedenem so izrazili zavedanje, ki ga je strnil predsednik nemške DFG, prof. dr. Peter Strohschneider, da je posebej v znanosti na prave učinke raziskav nemalokrat potrebno počakati leta, zato je prikaz učinkov širši družbi še toliko težja naloga (povzeto po: FAPESP).

Pomemben poudarek 8. srečanja GRC je bil namenjen odprtemu dostopu. Na srečanju je pet največjih globalnih pobud na področju odprtega dostopa, (ang.) African Open Science Platform, AmeLICA, cOAlition S, OA2020 in SciELO, podpisalo t. i. Saopaulsko izjavo o odprtem dostopu (ang. São Paulo Statement on Open Access).

Ob robu GRC je britanski svet UKRI organiziral posvet na temo enakosti spolov.

Direktor ARRS, József Györkös se je ob robu GRC na dvostranskih srečanjih sestal z vodstvi sorodnih ustanov v Braziliji. S predsednikoma FAPESP in CNPq  je govoril o možnostih krepitve znanstvenega sodelovanja, obiskal je Univerzo v São Paulu in opravil pogovore tudi z vodstvom tehnološke agencije FINEP. Ob robu se je Györkös srečal tudi s predstavniki slovenske skupnosti in predstavniki gospodarstva iz Slovenije.

 

Direktor ARRS, József Györkös po dvostranskem srečanju s predsednikom brazilske agencije FAPESP, gostiteljice 8. srečanja GRC, Marcom Antoniom Zago