Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
ARRS pristopila k podpori delovanju evropske spletne platforme AcademiaNet: profili vodilnih znanstvenic

ARRS je pristopila k podpori delovanju spletne platforme AcademiaNet: profili vodilnih znanstvenic, ki jo bo koordinirala Švicarska nacionalna fundacija za raziskave - SNSF. S podporo bo ARRS pomembno okrepila dejavnosti na področju enakosti spolov predvsem z vidika vidnosti in dostopa do informacij o znanstvenicah. Cilj agencije je v sodelovanju z raziskovalno skupnostjo povečati število odličnih slovenskih znanstvenic na portalu AcademiaNet.

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je s strani  Švicarske nacionalne fundacije za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) prejela predlog za podporo evropski spletni platformi AcademiaNet: profili vodilnih znanstvenic.

Nominacije za umestitev na portal AcademiaNet podajo partnerji, neposredna prijava ni mogoča. O nominacijah odloča Usmerjevalni odbor (ang. Steering Committee). Kriteriji za izbor so: i) izjemne akademske kvalifikacije; ii) neodvisne spodobnosti vodenja; iii) mednarodna prepoznavnost; iv) drugi podporni kriteriji (med njimi usklajevanje dela in družine, gostujoče profesure, pedagoška vključenost, družbena odgovornost). Profil posamezne izbrane znanstvenice se objavi le ob pridobitvi njenega soglasja.


Umeščenost v področje delovanja agencije:

ARRS je pri delovanju zavezana k enaki obravnavi ne glede na osebne okoliščine (1. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo, Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, ZVarD). ARRS trenutno izvaja ukrepe za uravnoteženo zastopanost spolov na štirih ravneh:

  1. analize s  spremljanjem zastopanosti po spolu in starosti,
  2. uravnotežena zastopanost v vseh organih ARRS,
  3. ukrep upoštevanja daljše odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta in
  4. mirovanje statusa mlade raziskovalke/raziskovalca ali podoktorskega projekta (materinski in starševski dopust).

ARRS je aktivno sodelovala tudi v Delovni skupini Science Europe na področju enakosti spolov in raznolikosti (ang. Working Group on Gender and Diversity), ki je leta 2017 izdala poročilo (ang. Practical Guide to ‘Improving Gender Equality in Research Organisations’).


Namen in cilj sodelovanja agencije:

Agencija ocenjuje, da bo podpora in sodelovanje v vseevropski platformi AcademiaNet dodatno okrepila dejavnosti na področju enakosti spolov predvsem z vidika vidnosti in dostopa do informacij o znanstvenicah. Glede na postopek nominacije, ki je mogoč le s strani partnerjev AcademiaNet, je pristop agencije izhodiščni pogoj, ki omogoča podajanje predlogov za umestitev slovenskih znanstvenic (živečih in delujočih doma ali v tujini).

Skladno z navedenim je cilj sodelovanja ARRS v sodelovanju z raziskovalno skupnosti povečati število odličnih slovenskih znanstvenic na portalu AcademiaNet.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 08.07.2019