Novice, obvestila

10. jubilejni izbor Mentor leta – poziv za predloge le še do 12. 2. 2019, rok podaljšan do 15. 2. 2019

Dopolnitev z dne 11. 2. 2019

Društvo Mlada akademija je podaljšalo rok za predložitev nominacij do petka, 15. 2. 2019.


Društvo Mlada akademija bo letos že desetič podelilo nagrado Mentor leta, ki je namenjena najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov.

 

Izbor Mentor leta letos že tretjič poteka v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

 

Svojega mentorja oziroma mentorico lahko predlagajo vsi trenutni doktorski študenti, ki so se vpisali na doktorski študij leta 2016 ali prej oziroma nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko delo v letu 2016 ali kasneje. Za nominacijo doktorski študenti izpolnijo vlogo, ki je na voljo v obliki elektronskega obrazca na spletni strani Društva Mlada akademija v slovenščini in angleščini.

 

Rok za vložitev nominacij je 12. februar 2019. Podelitev nagrade bo na zaključni prireditvi, marca 2019.

 

Izbor bo avtonomno izvedlo Društvo Mlada akademija.

 

 

Namen nagrade Mentor leta

Društvo vse od nastanka zbira izkušnje in komentarje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere o upoštevanju njihovih pravic in dolžnostih, o mentorskih praksah in načinih usposabljanja.

Priznanje Mentor leta je namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih dobrih mentorjev. Društvo pri izboru mentorja leta izhaja iz prepričanja, da dober mentor s svojimi izkušnjami, nasveti, vključevanjem v ožjo raziskovalno skupino, omogočanjem dodatnih izobraževanj in mednarodnih sodelovanj ogromno prispeva k razvoju doktorskega študenta v celostnega in samostojnega raziskovalca.

Navedenemu se pridružuje tudi ARRS in s sodelovanjem z Društvom Mlada akademija želi krepiti promocijo dobrih mentorskih praks.

K dobremu mentorstvu štejejo tudi mnoge druge lastnosti in prakse, zato Društvo mlada akademija doktorske študente naproša, da ob vložitvi nominacije z utemeljitvami navedejo vse razloge, zaradi katerih si njihov mentor ali mentorica zasluži priznanje za Mentorja leta.

V Društvu si prizadevajo, da se bo priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem prostoru. Letos bodo priznanje podelili že 10. leto zapored.

Več informacij je na voljo na spletni strani Društva Mlada akademija.