Novice, obvestila

Skupina evropskih agencij v sodelovanju z Evropsko komisijo in ERC za odločnejše uresničevanje odprtega dostopa do leta 2020

(Bruselj, 4. september 2018) Skupina enajstih nacionalnih agencij – financerk raziskovalne dejavnosti, članic Science Europe, je v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim raziskovalnim svetom (ERC) napovedala sodelovanje pri odločnejšem uresničevanju odprtega dostopa do leta 2020. Pobuda je pripravljena na podlagi t. i. Načrta S, naznanjenega ob robu ESOF 2018 (EuroScience Open Forum), julija 2018.

Osrednji cilj pobude, imenovane cOAlition S, je oblikovati pogoje, da bodo od 1. januarja 2020 v odprtem dostopu ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop, objavljene vse znanstvene publikacije, ki so nastale v okviru aktivnosti, podprtih z javnim financiranjem. Pobuda bo delovala v okviru desetih sprejetih načel. Med osrednjimi je zavzemanje za odpravo t. i. plačilnih preprek (na primer naročnin na znanstvene revije ali plačil za dostop do posameznih objav), pri čemer plačnik storitev, povezanih z znanstvenimi objavami ni posamezni raziskovalec ali raziskovalka. Sodelujoče agencije, Evropska komisija in ERC bodo v okviru t. i. Načrta S spodbujale financerje raziskovalne dejavnosti, knjižnice in raziskovalne organizacije k medsebojnemu sodelovanju pri oblikovanju uravnoteženih pristopov h kritju stroškov objav.

Pobudo cOAlition S je podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Vsebinsko in časovno je v veliki meri skladna z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

 

Povezane informacije: