Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Obvestilo izvajalcem raziskovalnih programov: Poraba sredstev in razporeditev raziskovalnih ur na raziskovalnih programih konec leta 2018

Agencija bo odstopanje pri razporeditvi raziskovalnih ur in porabi sredstev na raziskovalnih programih in infrastrukturnih programih obravnavala skladno z veljavno Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba). Pri tem bo upoštevala 33. člen, ki opredeljuje dovoljena odstopanja, in 36. člen uredbe, ki določa, da so dodatna odstopanja oziroma izjeme poleg navedenih v 33. členu dovoljena v soglasju z agencijo, ki se ga izda v obliki sklepa na podlagi utemeljitve, podane skupaj s finančnim poročilom.

  1. Oblikovanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalne programe, ki jim je bil avgusta 2018 odobren povečan obseg financiranja in se jim konec leta izteka obdobje financiranja ter jim je odobreno financiranje v novem programskem obdobju

Oblikovanje kratkoročno odloženih prihodkov za raziskovalne programe ureja šesti odstavek 33. člena uredbe, ki določa naslednje:

"Če izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov traja več kot eno leto, je dovoljeno ob koncu poslovnega leta v okviru obdobja izvajanja raziskovalnih programov oziroma projektov izkazati kratkoročno odložene prihodke, skladno z Zakonom o računovodstvu in/ali Slovenskimi računovodskimi standardi na način, da se ohrani struktura in namen v okviru dovoljenih odstopanj, določenih s to uredbo."

Glede na navedeno, da uredba opredeljuje možnost prenosa v okviru obdobja izvajanja, prenos sredstev po izteku obdobja financiranja na podlagi 33. člena uredbe ni možen.

Skladno s 36. členom uredbe lahko agencija izjemoma odobri prenos sredstev v naslednje leto tistim izvajalcem raziskovalnih programov, ki jim je odobreno podaljšanje financiranja raziskovalnega programa v naslednje programsko obdobje, pod pogojem, da bodo skupaj s finančnim poročilom podali utemeljitev, ki bo upravičila prenos sredstev v prvo leto novega obdobja raziskovalnega programa.

  1. Razporeditev raziskovalnih ur na raziskovalnih programih, ki jim je bil avgusta 2018 odobren povečan obseg financiranja

Odstopanje pri razporeditvi raziskovalnih ur ureja prvi odstavek 33. člena uredbe, ki določa, da razporeditev raziskovalnih ur na raziskovalce oziroma strokovno tehnične sodelavce lahko odstopa do 5 odstotkov. Na podlagi prvega odstavka 33. člena večje odstopanje pri razporeditvi raziskovalnih ur ni možno.

Večje odstopanje od 5-ih odstotkov pri razporeditvi raziskovalnih ur lahko agencija izjemoma odobri skladno s 36. členom uredbe pod pogojem, da bo izvajalec ob oddaji finančnega poročila to odstopanje utemeljil in zagotovil, da bodo morebitne neizkoriščene raziskovalne ure v letu 2018 realizirane v letu 2019.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 27.11.2018