Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018

Dne 9. 3. 2018 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018 (v nadaljevanju: javni razpis).

Razpis vsebuje dve pomembnejši novosti, na kateri želimo opozoriti zainteresirane prijavitelje:

 1. V sklopu razpisanih ciljev 2, 3 in 4 prijavitelji opredelijo, ali predlagajo vzpostavitev doslej neobstoječe ali razvoj obstoječe promocijske aktivnosti.
  • V primeru prijave doslej neobstoječe promocijske aktivnosti prijavitelji poleg naslova, akronima in časovnice v obsegu do ene strani podajo opis predlagane promocijske aktivnosti ter pričakovane rezultate, cilje in učinke.
    
  • V primeru prijave razvoja obstoječe promocijske aktivnosti, morajo prijavitelji podati predlog projektne aktivnosti kot zaokrožene celote z opredelitvijo naslova projektne aktivnosti in akronima, pod-aktivnosti, pričakovanih ciljev, rezultatov in učinkov ter časovnice izvedbe.
    
 2. Podrobneje so določeni subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis pod ciljema 1 in 4. Društva morajo biti na dan zaključka razpisa vpisana v zbirko podatkov društev pri ministrstvu, pristojnem za znanost, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca društev na področju raziskovalne dejavnosti). Društva, ki načrtujejo prijavo na razpis in niso niso vpisana v evidenco društev na področju raziskovalne dejavnosti, lahko podajo vlogo za vpis Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Izpolnjevanje pogoja bomo preverjali na dan zaključka razpisa.

Zainteresirane prijavitelje vljudno vabimo, da pozorno preučijo pogoje za posamezne cilje javnega razpisa (točka 3), pri čemer posebej izpostavljamo:

 • pri cilju 1: šteje aktivno sodelovanje na dogodkih, ki jih organizirajo priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija (soorganizacija ne šteje);
 • pri cilju 4: promocijska aktivnost mora pri vseh podciljih (4.1, 4.2, 4.3 in 4.4) kumulativno izpolnjevati tri pogoje:
  1. zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,
  2. zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi in
  3. združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.

Prijavitelji na podcilj 4.4 morajo dodatno izpolniti še pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije z raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.

Rok za prijavo na razpis je 11. 5. 2018 do 14. ure.

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 09.03.2018