Novice, obvestila

Koalicija S za popolni in takojšnji odprti dostop objavila Navodila za izvedbo Načrta S

(London, 27. november 2018) Koalicija S - zavezništvo 16 agencij financerk, med njimi tudi ARRS ter sodelujočih Evropske komisije in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), združenih s ciljem uresničitve popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do znanstvenih publikacij do leta 2020, je včeraj v Londonu predstavila Navodila za izvedbo Načrta S. Z današnjim dnem je na spletni strani Koalicije S mogoče oddati odziv k predlaganim navodilom, rok za odzive je 1. februar 2019 do 17. ure po srednjeevropskem času.

Koalicija S je na sestanku 22. novembra 2018 potrdila in 26. novembra 2018 v Londonu javno predstavila Navodila za izvedbo Načrta S, ki jih je pripravila delovna skupina zavezništva. Namenjena so natančnejši opredelitvi načel Načrta S in opisujejo modalitete za njihovo izvedbo.

Tri dopustne poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu so:

  • objava v revijah z odprtim dostopom ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop,
  • shranitev končne objavljene verzije (ang. Versions of Record – VOR) ali avtorjevega sprejetega rokopisa (ang. Author Accepted Manuscript – AAM) v repozitorijih z odprtim dostopom brez embarga ali
  • objava v hibridnih znanstvenih revijah z dogovorom o preoblikovanju  (ang. under transformative agreement).

Navodila za izvedbonačrta S podajajo informacije o tehničnih zahtevah treh dopustnih poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu in podajajo oris zahtev, ki jih bodo sprejele agencije financerke do leta 2020.

»Tri dopustne poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu zagotavljajo skladnost posamezne znanstvene objave z načeli Načrta S,« je ob predstavitvi in začetku javnega zbiranja odzivov povedal prof. dr. John-Arne Røttingen, izvršni direktor Norveškega raziskovalnega sveta (Resarch Council of Norway - RCN) in sopredsedujoči  delovni skupini zavezništva. »Pri pripravi navodil smo upoštevali mnoga izražena mnenja raziskovalne skupnosti, raziskovalnih organizacij in založnikov ter jih vključili v javno zavezo za implementacijo«. 

»Koalicija S z objavo Navodil za izvedboNačrta S stopa na zahtevno pot k realizaciji ambicioznega, vendar izjemno pomembnega in nujno potrebnega cilja, da javno financirani rezultati raziskav postanejo brez plačil dostopni vsem. ARRS z delovanjem v Koaliciji S souresničuje cilje Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-20200 in sodeluje v pobudi, ki je usmerjena v dosego globalnega partnerstva«, je ob objavi dokumenta dejal direktor ARRS, prof. dr. József Györkös.

 

O Načrtu S in Koaliciji S:

Koalicija S je vzačetku septembra 2018 naznanila deset načel Načrta S. Osrednji cilj pobude je oblikovati pogoje, da bodo od 1. januarja 2020 v odprtem dostopu ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop, objavljene vse znanstvene publikacije, ki so nastale v okviru aktivnosti, podprtih z javnim financiranjem.

 

Več informacij :

 

Povezane informacije: