Novice, obvestila

Štiri srednjeevropske agencije, med njimi ARRS, na Dunaju podpisale pismo o nameri o vzpostavitvi Srednjeevropskega partnerstva za znanost - CEUS

V okviru dogodkov avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije in festivala »BE OPEN - Science & Society Festival«so štiri srednjeevropske agencije, financerke raziskovalne dejavnosti, med njimi ARRS, podpisale pismo o nameri o vzpostavitvi Srednjeevropskega partnerstva za znanost (ang. Central European Science Patnership – CEUS).

(Dunaj, 12. 9. 2018) Partnerice CEUS, FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka), NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska), in ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) so se kot ustanovne članice dogovorile za tesnejše partnerstvo, usmerjeno v spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju znanosti ter krepitve sodelovanja v srednjeevropskem prostoru, utemeljenega na obstoječih mehanizmih in razvoju novih. Med poglavitnimi cilji partnerstva CEUS je krepitev raziskovalnega sodelovanja med raziskovalnimi skupnostmi partnerskih držav preko priprave skupnih in združljivih pristopov za financiranje raziskav. Vse podpisnice pisma o nameri so tudi članice združenja Science Europe.

Podpisu pisma o nameri in dogodkom v okviru festivala BE OPEN so prisostvovale tudi veleposlanice in veleposlaniki ter visoki predstavniki veleposlaništev držav, ustanovnih članic partnerstva CEUS v Avstriji. Dogodka sta se udeležili tudi Veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju mag. Ksenija Škrilec in mag. Petra Draušbaher Krušič, pooblaščena ministrica.

Direktor ARRS, prof. dr. József Györkös je ob tem poudaril, da agencijam, partnericam CEUS geografska bližina, temelječa na bogati skupni širši kulturni dediščini daje priložnost povezovanja in krepitve obstoječih raziskovalnih povezav. Agencije, ustanovne članice CEUS,  družijo sorodni načini financiranja znanosti in primerljivost evalvacijskih sistemov. Izjavil je: »Smo močni in enakovredni partnerji, ki se zavzemamo za kroženje znanja in krepitev raziskovalnih potencialov v regiji ter s tem za povečanje prepoznavnosti v evropskem in mednarodnem obsegu«.

Partnerstvo CEUS bo v prihodnosti odprto za pridružitev novih članic, agencij oziroma financerk raziskovalne dejavnosti iz širšega srednjeevropskega prostora.

 

Povezane informacije: