Novice, obvestila

Poročila o letni razporeditvi raziskovalnih ur (PRU) projekta/programa za leto 2014

Danes, 23. 12. 2014, smo vse vodje projektov/programov zaprosili, da v skladu s pogodbo o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti oddajo poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur (PRU) projekta/programa za leto 2014. Obrazce oddajo preko portala eObrazci do 15. 1. 2015.

Oddano poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur projekta/programa bo pogoj za oddajo letnega poročila za raziskovalne projekte/programe.