Novice, obvestila

Poročila za raziskovalne projekte in programe za leto 2011

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je dne 21.2.2012 pozvala vse vodje raziskovalnih projektov, raziskovalnih programov in bilateralnih programov ter mentorje mladih raziskovalcev k oddaji poročil za leto 2011, in sicer:

  • letna poročila za raziskovalne projekte
  • zaključna poročila za raziskovalne projekte
  • letna poročila za raziskovalne programe
  • zaključna poročila za bilateralne projekte
  • letna poročila o usposabljanju mladih raziskovalcev

O pozivu so bile obveščene tudi raziskovalne organizacije. Poročila je treba oddati preko portala eObrazci. Rok za oddajo poročil je 15.3.2012.

Pri raziskovalnih programih in projektih je potrebno pred oddajo poročila o programu/projektu oddati poročilo o letni razporeditvi ur za leto 2011 (obrazec PRU). Poročilo se prav tako odda preko portala eObrazci.

Spletni portal omogoča tudi digitalno podpisovanje. V primeru, da bo poročilo polno digitalno podpisano, oddaja poročila v pisni obliki ne bo potrebna. Projektno poročilo je polno digitalno podpisano, ko ga podpišeta vodja projekta in zastopnik oz. pooblaščena oseba nosilne raziskovalne organizacije. Programsko poročilo je polno podpisano, ko ga podpišeta vodja programa ter zastopnik oz. pooblaščena oseba raziskovalne organizacije, v kateri je zaposlen vodja programa.

V primeru, da poročilo ne bo digitalno podpisano oziroma bo samo delno digitalno podpisano, ga bo potrebno oddati tudi v pisni obliki, ki mora biti opremljena s podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe izvajalca(ev) in vodje raziskovalnega projekta oz. programa in žigom izvajalca(ev).

Kontaktne osebe: