Novice, obvestila

Poročila za raziskovalne projekte in programe za leto 2010

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je dne 21.3.2011 pozvala vse vodje raziskovalnih projektov in raziskovalnih programov (in raziskovalne organizacije) k oddaji poročil za leto 2010, in sicer:

  • Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur projekta/programa za leto 2010 (PRU)
  • Letno poročilo za raziskovalne projekte/programe za leto 2010 oziroma zaključno poročilo za raziskovalne projekte (Opomba: Letnega poročila za raziskovalne projekte/programe ni mogoče oddati brez izpolnjenega in oddanega PRU.)

Poročila se pripravijo in oddajo preko portala eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. V nadaljevanju objavljamo vzorce obrazcev letnega oz. zaključnega poročila:

  • Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta:
  • Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta:
  • Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa:

Rok za oddajo PRU in letnega poročila za raziskovalne projekte/programe za leto 2010 oz. zaključnega poročila za raziskovalne projekte je petek, 22. april 2011.

Portal eObrazci že omogoča, da pripravite in oddate "Načrt raziskovalnih ur projekta/programa za leto 2011" (NRU). Pravila za razporeditev ur so predstavljena na spletni strani http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/.

Kontaktne osebe: