Novice, obvestila

Sprememba višine in strukture cene raziskovalne ure za leto 2008

Vlada RS je 17.7.2008 dala soglasje k rebalansu Programa dela in finančnega načrta ARRS za leto 2008. V rebalansu so zagotovljena sredstva za dvig cene raziskovalne ure iz naslova dviga izhodiščne plače v januarju za 3,4%. ARRS bo na tej podlagi sprejela povišanje cene raziskovalne ure in pripravila anekse k pogodbam. Poračun sredstev bo raziskovalnim organizacijam izplačan predvidoma septembra.