Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2024

Arhiv

 

Zap.št. Predvideni datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Predvideni rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba Sektor/vsebina Status Podlaga - JP, JR, pogodba, ukrep, drugo
1 29.01.2024 Dokazni izvod znanstvene publikacije 2023 dokazni izvod 31.03.2024 Špresa Neziri OZ - Odprta znanost    
2 29.01.2024 Finančno poročilo za znanstvene publikacije 2023 obrazci 31.03.2024 Špresa Neziri OZ - Odprta znanost    
3 29.01.2024 Dokazni izvod poljudnoznanstvene publikacije 2023 dokazni izvod 31.03.2024 Špresa Neziri OZ - Odprta znanost    
4 29.01.2024 Finančno poročilo za poljudnoznanstvene publikacije 2023 obrazci 31.03.2024 Špresa Neziri OZ - Odprta znanost    
5 januar Podpis pogodb PDF 30.01.2024 Mojca Kastelc Selan FRS - Splošno    
6 15.02.2024 Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2023 Digital Forms 15.03.2024 dr. Tina Mavrič OZ - Odprta znanost    
7 15.02.2024 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2023 (NRRI ESFRI projekti in infrastrukturni programi, ki niso del stabilnega financiranja) Digital Forms 15.03.2024 Špresa Neziri OZ - Odprta znanost    
8 19.02.2024 Načrt sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2024 Digital Forms 08.04.2024 Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Matejka Ahčin, Nataša Dremota SF - Stabilno financiranje    
9 20.02.2024 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2023 Digital Forms 20.03.2024 dr. Tina Mavrič OZ - Odprta znanost    
10 05.03.2024 Letno poročilo o doseganju ciljev stabilnega financiranja za leto 2024 XLS 31.05.2024 Marjeta Janežič, Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Matejka Ahčin, Nataša Dremota SF - Stabilno financiranje    
11 15.03.2024 Vloga za izplačilo VZI - vloga za izplačilo predvidoma 30 dni po pošiljanju Petra Kurinčič NOO - Načrt za okrevanje in odpornost   JP NOO Mobilnost
12 15.03.2024 Vloga za izplačilo VZI - vloga za izplačilo predvidoma 30 dni po pošiljanju Klemen Prešeren NOO - Načrt za okrevanje in odpornost   JR NOO TRL 3-6
13 marec Finančno poročilo 2023 in Poročilo o razporeditvi raziskovalnh ur za leto 2023 (PRU 2023) Digital Forms  april Nika Razpotnik Visković, skrbniki ved, N in CRP projektov, za SF Silvia Bodanec, Ernesta Mlakar, Matejka Ahčin, Nataša Dremota, za NRRI ESFRI in infrastrukturene programe, ki niso del stabilnega financiranja Špresa Neziri RP - Raziskovalni projekti, MS - Mednarodno sodelovanje, SF - Stabilno financiranje, FRS - Finančno računovodske zadeve, OZ - Odprta znanost

 

   
14 marec Zaključno poročilo o izvajanju aktivnosti bilateralnega sodelovanja Digital Forms maj  Maja Kranjc Todorovič, dr. Neža Hlebanja, Jasmina Slapničar, dr. Petra Hren Lamovec MS - Mednarodno sodelovanje    
15 marec Poročilo o delu OSIC v letu 2023 obrazci marec dr. Tina Mavrič OZ - Odprta znanost    
16 marec Letno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms april Ljiljana Lučić, Simona Hervol RP - Raziskovalni projekti    
17 marec Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms april Skrbniki ved, skrbniki N projektov RP - Raziskovalni projekti, MS - Mednarodno sodelovanje    
18 marec Zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms april Ljiljana Lučić, Simona Hervol RP - Raziskovalni projekti    
19 marec Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms maj Skrbniki ved, skrbniki N projektov RP - Raziskovalni projekti, MS - Mednarodno sodelovanje    
20 marec Načrt razdelitve sredstev za izvajanje NRRI/ESFRI projekta v letu 2024 obrazci april Špresa Neziri OZ - Odprta znanost    
21 15.07.2024 Vloga za izplačilo VZI - vloga za izplačilo (XLS obrazci in PDF dokazila) predvidoma 30 dni po pošiljanju Petra Kurinčič NOO - Načrt za okrevanje in odpornost   JP NOO Mobilnost
22 15.09.2024 Vloga za izplačilo VZI - vloga za izplačilo (XLS obrazci in PDF dokazila) predvidoma 30 dni po pošiljanju Klemen Prešeren NOO - Načrt za okrevanje in odpornost   JP NOO TRL 3-6
23 15.10.2024 Vloga za izplačilo VZI - vloga za izplačilo (XLS obrazci in PDF dokazila) predvidoma 30 dni po pošiljanju Petra Kurinčič NOO - Načrt za okrevanje in odpornost   JP NOO Mobilnost
24 na tri mesece po potrebi Poročilo o poteku izvajanja sporazuma o gostovanju raziskovalca iz tretje države skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena obrazci   dr. Petra Hren Lamovec MS - Mednarodno sodelovanje    
25 po izvedbi aktivnosti Zahtevek za izplačilo za aktivnosti bilateralnega sodelovanja, Vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih bilateralnega sodelovanja obrazci, Digital Forms (predvidoma od marca dalje)   Maja Kranjc Todorovič, dr. Neža Hlebanja, Jasmina Slapničar, dr. Petra Hren Lamovec MS - Mednarodno sodelovanje    
26 v 30 dneh od zaključka gostovanja pri vodji ERC projekta Vsebinsko in finančno poročilo   december Mojca Boc RP - Raziskovalni projekti    
27 mesečno v primeru sprememb Podpis aneksov PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan FRS - Splošno    
28 na tri mesece po potrebi oz. na poziv ARIS Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme obrazci / Špresa Neziri OZ - Odprta znanost     
29 mesečno v primeru sprememb Podatki o evidenci raziskovalne opreme obrazci do 10. v mesecu Špresa Neziri OZ - Odprta znanost     
30 po izvedenem nakupu raziskovalne opreme Zahtevek za izplačilo za sredstev za nakup raziskovalne opreme obrazci mesečno Špresa Neziri OZ - Odprta znanost