Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2021

Arhiv
Predvideni datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Predvideni rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
18.01.2021 Podpis tipske pogodbe PDF 25.01.2021 Mojca Kastelc Selan
05.03.2021 Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev eObrazci 31.03.2021 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
08.03.2021 Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2020 eObrazci 08.04.2021 Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in CRP
Silvia Bodanec in Jurij Lenar (H projekti)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi), Skrbniki N projektov
marec Vmesno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v letu 2020 in Program dela infrastrukturnega programa za leto 2021 eObrazci april Špresa Neziri
marec Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2020 in plan za leto 2021 obrazci april Špresa Neziri
15.02.2021 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2020 obrazci 15.03.2021 Špresa Neziri
marec Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta eObrazci april Ljiljana Lučić
marec

 

Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov eObrazci april Skrbnice ved projektov,
Skrbniki N projektov
 
marec Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov eObrazci april Skrbnice ved projektov,
Skrbniki N projektov
 
26.02.2021 Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2020 obrazci 15.03.2021 Ljiljana Lučić
februar Poročilo o delu OSIC v letu 2020 obrazci marec Stojan Pečlin
29.03.2021 Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 11.05.2021 Silvia Bodanec
Jurij Lenar
29.03.2021 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 11.05.2021 Silvia Bodanec
Jurij Lenar
februar - marec Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov eObrazci marec - april Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
junij Finančno poročilo 2019 XLS julij Simon Ošo
Edita Ogrizek
september Načrt letne razporeditve raziskovalnih ur programa / projekta (NRU) za leto 2021 eObrazci september, spremembe vse leto Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in skrbnica CRP,
Silvia Bodanec in Jurij Lenar (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi), Skrbniki N projektov, Ana Jakopin in Jurij Lenar (H-projekti)
 
september Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur (NRU) za leto 2021 - CRP projekti eObrazci september, spremembe vse leto Ljiljana Lučić
september Finančno poročilo 2020 XLS 1 mesec po datumu poziva Simon Ošo
Edita Ogrizek
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme eObrazci 1 mesec Špresa Neziri
09.03.2021 Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev eObrazci 31.03.2021 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
na tri mesece po potrebi Poročilo o poteku izvajanja sporazuma o gostovanju raziskovalca iz tretje države skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena obrazci najpozneje v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti sporazuma Frančiška Rožič Novak
po izvedbi  aktivnosti Zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti obrazci v 30 dneh po uresničeni aktivnosti, za aktivnosti, uresničene v mesecu decembru 2021 pa do 10. januarja 2022 Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
po izvedbi aktivnosti Vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021 obrazci v 30 dneh po uresničeni aktivnosti, za aktivnosti, uresničene v mesecu decembru 2021 pa do 10. januarja 2022 Frančiška Rožič Novak

 

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij iz 2020 z rokom predložitve v letu 2021
 

Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
februar Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije za leto 2020 obrazci 15.03.2021 Bojan Volf
februar Dokazni izvod  znanstvene monografije 2020 dokazni izvod 31.03.2021 Bojan Volf
februar Finančno poročilo za znanstvene monografije 2020 obrazci 31.03.2021 Bojan Volf