Klasifikacije, šifranti

Šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov

Znanstveni (RO) Strokovno-raziskovalni (RO) Razvojni (GD, JIZ) Pedagoško raziskovalni po zakonu o visokem šolstvu - visokošolski učitelji (JRO, RO) Znanstveni delavci po zakonu o visokem šolstvu (JRO, RO) Raziskovalno - razvojni (JRO)1 Strokovno raziskovalni v humanistiki (JRO)2
0 1 2 3 4 6 7
01
asistent / asistentka
11
asistent / asistentka
21
razvijalec / razvijalka
31
asistent / asistentka
  61
asistent / asistentka
 
02
asistent z magisterijem znanosti / asistentka z magisterijem znanosti
12
višji asistent / višja asistentka
22
višji razvijalec /višja razvijalka
    62
asistent - specialist / asistentka - specialistka
 
            74
strokovni sodelavec v humanistiki / strokovna sodelavka v humanistiki
03
asistent z doktoratom / asistentka z doktoratom
13
višji strokovno -raziskovalni asistent / višja strokovno -raziskovalna asistentka
23
samostojni razvijalec / samostojna razvijalka
    63
višji raziskovalno-razvojni asistent / višja raziskovalno-razvojna asistentka
 
04
znanstveni sodelavec / znanstvena sodelavka
14
strokovno-raziskovalni sodelavec / strokovno-raziskovalna sodelavka
24
razvojni sodelavec / razvojna sodelavka
34
docent (znanstveni sodelavec) / docentka (znanstvena sodelavka)
44
znanstveni sodelavec / znanstvena sodelavka
64
raziskovalno-razvojni sodelavec / raziskovalno-razvojna sodelavka
75
samostojni strokovni sodelavec v humanistiki / samostojna strokovna sodelavka v humanistiki
05
višji znanstveni sodelavec / višja znanstvena sodelavka
15
višji strokovno-raziskovalni sodelavec / višja strokovno-raziskovalna sodelavka
25
višji razvojni sodelavec / višja razvojna sodelavka
35
izredni profesor (višji znanstveni sodelavec) / izredna profesorica (višja znanstvena sodelavka)
45
višji znanstveni sodelavec / višja znanstvena sodelavka
65
višji raziskovalno-razvojni sodelavec / višja raziskovalno-razvojna sodelavka
76
samostojni strokovni sodelavec- specialist v humanistiki / samostojna strokovna sodelavka - specialistka v humanistiki
06
znanstveni svetnik / znanstvena svetnica
16
strokovno raziskovalni svetnik / strokovno raziskovalna svetnica
26
razvojni svetnik / raziskovalna svetnica
36
redni profesor (znanstveni svetnik) / redna profesorica (znanstvena svetnica)
46
znanstveni svetnik / znanstvena svetnica
66
raziskovalno - razvojni svetnik / raziskovalno - razvojna svetnica
 

 
1
Od 1. 1. 2009 dalje se prenehajo uporabljati raziskovalno - razvojni nazivi (25. člen Pravilnika o raziskovalnih nazivih)

2 Od 1. 1. 2009 dalje se nazivi strokovni sodelavec v humanistiki, samostojni sodelavec v humanistiki in samostojni strokovni sodelavec - specialist v humanistiki ne dodeljujejo (26. člen Pravilnika o raziskovalnih nazivih).

Šifrant je sestavni del oz. priloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 5/17 z dne 3.2.2017)