Klasifikacije, šifranti

Preslikava med raziskovalnimi področji po klasifikaciji ARRS in področji po klasifikaciji FORD (Fields of Research and Development) s kategorijami WOS (Web of Science) kot podpodročji

VPP VPP naziv FORD /
WOS1
FORD / WOS naziv WOS2 WOS2 naziv
  1 Naravoslovne vede
  1.01 Matematika
1.01 Matematika
  PN Uporabna matematika RO Multidisciplinarne znanosti
  PO Matematika, interdisciplinarne uporabe    
  PQ Matematika    
  UR Matematična fizika    
  XY Statistika in verjetnost    
1.07 Računsko intenzivne metode in aplikacije
  PN Uporabna matematika RO Multidisciplinarne znanosti
  PO Matematika, interdisciplinarne uporabe    
  PQ Matematika    
  UR Matematična fizika    
  XY Statistika in verjetnost    
  1.02 Računalništvo in informatika
2.07 Računalništvo in informatika
  EP Računalništvo, umetna inteligenca ES Računalništvo, strojna oprema
  ER Računalništvo, kibernetika IF Inženirstvo, multidisciplinarno
  ET Računalništvo, informacijski sistemi PE Operacijske raziskave
  EV Računalništvo, interdisciplinarne uporabe PT Medicinska informatika
  EW Računalništvo, programska oprema RO Multidisciplinarne znanosti
  EX Računalništvo, teorija in metode SR Daljinsko zaznavanje
      UE Slikanje in fotografska tehnologija
      VY Radiologija, nuklearna medicina in slikanje
  1.03 Fizika
1.02 Fizika
  AA Akustika NS Nanoznanost in nanotehnologija
  BU Astronomija, astrofizika RO Multidisciplinarne znanosti
  SY Optika    
  UB Uporabna fizika    
  UF Fizika, tekočine, plazma    
  UH Fizika, atomska, molekularna, kemična    
  UI Fizika, multidisciplinarno    
  UK Fizika kondenzirane materije    
  UN Jedrska fizika    
  UP Fizika delcev    
2.21 Tehnološko usmerjena fizika
  AA Akustika NS Nanoznanost in nanotehnologija
  BU Astronomija, astrofizika RO Multidisciplinarne znanosti
  SY Optika    
  UB Uporabna fizika    
  UF Fizika, tekočine, plazma    
  UH Fizika, atomska, molekularna, kemična    
  UI Fizika, multidisciplinarno    
  UK Fizika kondenzirane materije    
  UN Jedrska fizika    
  UP Fizika delcev    
  1.04 Kemija
1.04 Kemija
  DW Uporabna kemija NS Nanoznanost in nanotehnologija
  DY Kemija, multidisciplinarno RO Multidisciplinarne znanosti
  EA Analizna kemija XQ Spektroskopija
  EC Kemija, anorganska in jedrska    
  EE Organska kemija    
  EI Fizikalna kemija    
  FI Kristalografija    
  HQ Elektrokemija    
  UY Polimerna znanost    
  1.05 Vede o zemlji in okolju
1.06 Geologija
  GC Geokemija in geofizika RO Multidisciplinarne znanosti
  KV Fizična geografija    
  KY Geologija    
  LE Geoznanosti, multidisciplinarno    
  QQ Meteorologija in atmosferske znanosti    
  RE Mineralogija    
  SI Oceanografija    
  TE Paleontologija    
1.08 Varstvo okolja
  JA Znanosti o okolju RO Multidisciplinarne znanosti
  ZR Vodni viri    
  1.06 Biologija
1.03 Biologija
  BD Ohranitev biodiverzitete AY Anatomija in morfologija
  CU Biologija RO Multidisciplinarne znanosti
  DA Biofizika    
  DE Znanosti o rastlinah    
  GU Ekologija    
  HT Evolucijska biologija    
  HY Razvojna biologija    
  IY Entomologija    
  KM Genetika in dednost    
  MC Računalniško podprta biologija    
  OU Limnologija    
  PI Morska in sladkovodna biologija    
  RQ Mikologija    
  TA Ornitologija    
  WF Reproduktivna biologija    
  ZE Virologija    
  ZM Zoologija    
1.05 Biokemija in molekularna biologija
  CO Biokemijske raziskovalne metode RO Multidisciplinarne znanosti
  CQ Biokemija in molekularna biologija    
  DR Celična biologija    
  QU Mikrobiologija    
  2 Tehniške in tehnološke vede
  2.01 Gradbeništvo
2.01 Gradbeništvo
  FA Visoke gradnje AA Akustika
  IM Gradbeništvo IX Geološko inženirstvo
  YR Znanost in tehnologija v transportu ZR Vodni viri
2.19 Promet
  FA Visoke gradnje AA Akustika
  IM Gradbeništvo IX Geološko inženirstvo
  YR Znanost in tehnologija v transportu ZR Vodni viri
  2.02 Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring
2.03 Energetika
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.06.01 Sistemi in kibernetika - Tehnologija vodenja sistemov
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.06.02 Sistemi in kibernetika - Znanja o sistemih in vodenju sistemov
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.06.03 Sistemi in kibernetika - Postopki in orodja za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.06.04 Sistemi in kibernetika - Gradniki za sisteme vodenja
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.06.05 Sistemi in kibernetika - Področja uporabe
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.06.06 Sistemi in kibernetika - Spremljajoča področja
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.08 Telekomunikacije
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.09 Elektronske komponente in tehnologije
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.12 Električne naprave
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
2.15 Meroslovje
  AC Avtomatizacija in sistemi vodenja EP Računalništvo, umetna inteligenca
  ES Računalništvo, strojna oprema ER Računalništvo, kibernetika
  IQ Elektrotehnika, elektronika ID Energija in goriva
  RB Robotika IK Proizvodno inženirstvo
  YE Telekomunikacije OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      SY Optika
      UB Uporabna fizika
  2.03 Mehanika
2.03 Energetika
  AI Inženirstvo, letalstvo in vesolje AA Akustika
  DT Termodinamika AE Kmetijsko inženirstvo
  IU Mehansko inženirstvo ID Energija in goriva
  PU Mehanika IJ Industrijsko inženirstvo
  RY Jedrska znanost in tehnologija IK Proizvodno inženirstvo
      IL Morsko inženirstvo
      OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      RA Mikroskopiranje
      RB Robotika
      UB Uporabna fizika
      UF Fizika, tekočine, plazma
      YR Znanost in tehnologija v transportu
2.05 Mehanika
  AI Inženirstvo, letalstvo in vesolje AA Akustika
  DT Termodinamika AE Kmetijsko inženirstvo
  IU Mehansko inženirstvo ID Energija in goriva
  PU Mehanika IJ Industrijsko inženirstvo
  RY Jedrska znanost in tehnologija IK Proizvodno inženirstvo
      IL Morsko inženirstvo
      OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      RA Mikroskopiranje
      RB Robotika
      UB Uporabna fizika
      UF Fizika, tekočine, plazma
      YR Znanost in tehnologija v transportu
2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi
  AI Inženirstvo, letalstvo in vesolje AA Akustika
  DT Termodinamika AE Kmetijsko inženirstvo
  IU Mehansko inženirstvo ID Energija in goriva
  PU Mehanika IJ Industrijsko inženirstvo
  RY Jedrska znanost in tehnologija IK Proizvodno inženirstvo
      IL Morsko inženirstvo
      OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      RA Mikroskopiranje
      RB Robotika
      UB Uporabna fizika
      UF Fizika, tekočine, plazma
      YR Znanost in tehnologija v transportu
2.11 Konstruiranje
  AI Inženirstvo, letalstvo in vesolje AA Akustika
  DT Termodinamika AE Kmetijsko inženirstvo
  IU Mehansko inženirstvo ID Energija in goriva
  PU Mehanika IJ Industrijsko inženirstvo
  RY Jedrska znanost in tehnologija IK Proizvodno inženirstvo
      IL Morsko inženirstvo
      OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      RA Mikroskopiranje
      RB Robotika
      UB Uporabna fizika
      UF Fizika, tekočine, plazma
      YR Znanost in tehnologija v transportu
2.13 Procesno strojništvo
  AI Inženirstvo, letalstvo in vesolje AA Akustika
  DT Termodinamika AE Kmetijsko inženirstvo
  IU Mehansko inženirstvo ID Energija in goriva
  PU Mehanika IJ Industrijsko inženirstvo
  RY Jedrska znanost in tehnologija IK Proizvodno inženirstvo
      IL Morsko inženirstvo
      OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      RA Mikroskopiranje
      RB Robotika
      UB Uporabna fizika
      UF Fizika, tekočine, plazma
      YR Znanost in tehnologija v transportu
  2.04 Kemijsko inženirstvo
2.02 Kemijsko inženirstvo
  II Kemijsko inženirstvo DW Uporabna kemija
  2.05 Materiali
2.04 Materiali
  PJ Materiali, papir in les NS Nanoznanost in nanotehnologija
  PK Keramični materiali OA Instrumenti, uporaba instrumentov
  PM Materiali, multidisciplinarno UB Uporabna fizika
  PZ Metalurgija in metalurško inženirstvo UY Polimerna znanost
  QF Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje    
  QG Znanost o materialih, prevleke in filmi    
  QH Sestavljeni materiali    
  QJ Tekstilni materiali    
2.09 Elektronske komponente in tehnologije
  PJ Materiali, papir in les NS Nanoznanost in nanotehnologija
  PK Keramični materiali OA Instrumenti, uporaba instrumentov
  PM Materiali, multidisciplinarno UB Uporabna fizika
  PZ Metalurgija in metalurško inženirstvo UY Polimerna znanost
  QF Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje    
  QG Znanost o materialih, prevleke in filmi    
  QH Sestavljeni materiali    
  QJ Tekstilni materiali    
2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo
  PJ Materiali, papir in les OA Instrumenti, uporaba instrumentov
  PK Keramični materiali UB Uporabna fizika
  PM Materiali, multidisciplinarno UY Polimerna znanost
  PZ Metalurgija in metalurško inženirstvo    
  QF Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje    
  QG Znanost o materialih, prevleke in filmi    
  QH Sestavljeni materiali    
  QJ Tekstilni materiali    
2.22 Komunikacijska tehnologija
  PJ Materiali, papir in les OA Instrumenti, uporaba instrumentov
  PK Keramični materiali UB Uporabna fizika
  PM Materiali, multidisciplinarno UY Polimerna znanost
  PZ Metalurgija in metalurško inženirstvo    
  QF Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje    
  QG Znanost o materialih, prevleke in filmi    
  QH Sestavljeni materiali    
  QJ Tekstilni materiali    
4.01.02 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo - Lesarstvo
  PJ Materiali, papir in les OA Instrumenti, uporaba instrumentov
  PK Keramični materiali UB Uporabna fizika
  PM Materiali, multidisciplinarno UY Polimerna znanost
  PZ Metalurgija in metalurško inženirstvo    
  QF Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje    
  QG Znanost o materialih, prevleke in filmi    
  QH Sestavljeni materiali    
  QJ Tekstilni materiali    
4.01.03 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo - Papirništvo
  PJ Materiali, papir in les OA Instrumenti, uporaba instrumentov
  PK Keramični materiali UB Uporabna fizika
  PM Materiali, multidisciplinarno UY Polimerna znanost
  PZ Metalurgija in metalurško inženirstvo    
  QF Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje    
  QG Znanost o materialih, prevleke in filmi    
  QH Sestavljeni materiali    
  QJ Tekstilni materiali    
  2.06 Zdravstveni inženiring
2.06.07 Sistemi in kibernetika - Biomedicinska tehnika
  CT Inženirstvo celic in tkiv EP Računalništvo, umetna inteligenca
  IG Biomedicinsko inženirstvo PT Medicinska informatika
  PW Medicinska laboratorijska tehnologija QE Biomateriali
      SY Optika
      UE Slikanje in fotografska tehnologija
      VY Radiologija, nuklearna medicina in slikanje
      WC Rehabilitacija
2.06.08 Sistemi in kibernetika - Medicinska elektronika
  CT Inženirstvo celic in tkiv EP Računalništvo, umetna inteligenca
  IG Biomedicinsko inženirstvo PT Medicinska informatika
  PW Medicinska laboratorijska tehnologija QE Biomateriali
      SY Optika
      UE Slikanje in fotografska tehnologija
      VY Radiologija, nuklearna medicina in slikanje
      WC Rehabilitacija
2.06.09 Sistemi in kibernetika - Medicinska fizika
  CT Inženirstvo celic in tkiv EP Računalništvo, umetna inteligenca
  IG Biomedicinsko inženirstvo PT Medicinska informatika
  PW Medicinska laboratorijska tehnologija QE Biomateriali
      SY Optika
      UE Slikanje in fotografska tehnologija
      VY Radiologija, nuklearna medicina in slikanje
      WC Rehabilitacija
2.06.10 Sistemi in kibernetika - Medicinska informatika
  CT Inženirstvo celic in tkiv EP Računalništvo, umetna inteligenca
  IG Biomedicinsko inženirstvo PT Medicinska informatika
  PW Medicinska laboratorijska tehnologija QE Biomateriali
      SY Optika
      UE Slikanje in fotografska tehnologija
      VY Radiologija, nuklearna medicina in slikanje
      WC Rehabilitacija
  2.07 Okoljsko inženirstvo
2.16 Rudarstvo in geotehnologija
  ID Energija in goriva JA Znanosti o okolju
  IH Okoljsko inženirstvo UE Slikanje in fotografska tehnologija
  IL Morsko inženirstvo ZR Vodni viri
  IO Oceansko inženirstvo    
  IP Inženirstvo, nafta in plin    
  IX Geološko inženirstvo    
  SR Daljinsko zaznavanje    
  ZQ Rudarstvo in rudninska predelava    
2.17 Geodezija
  ID Energija in goriva JA Znanosti o okolju
  IH Okoljsko inženirstvo UE Slikanje in fotografska tehnologija
  IL Morsko inženirstvo ZR Vodni viri
  IO Oceansko inženirstvo    
  IP Inženirstvo, nafta in plin    
  IX Geološko inženirstvo    
  SR Daljinsko zaznavanje    
  ZQ Rudarstvo in rudninska predelava    
2.20 Vodarstvo
  ID Energija in goriva JA Znanosti o okolju
  IH Okoljsko inženirstvo UE Slikanje in fotografska tehnologija
  IL Morsko inženirstvo ZR Vodni viri
  IO Oceansko inženirstvo    
  IP Inženirstvo, nafta in plin    
  IX Geološko inženirstvo    
  SR Daljinsko zaznavanje    
  ZQ Rudarstvo in rudninska predelava    
  2.08 Okoljska biotehnologija
4.06 Biotehnologija
  DB Biotehnologija in uporabna mikrobiologija AE Kmetijsko inženirstvo
      AF Kmetijska ekonomska politika
      DE Znanosti o rastlinah
      JY Znanost o živilih in živilska tehnologija
  2.09 Industrijska biotehnologija
4.06 Biotehnologija
  QE Biomateriali AE Kmetijsko inženirstvo
      AF Kmetijska ekonomska politika
      DB Biotehnologija in uporabna mikrobiologija
      JY Znanost o živilih in živilska tehnologija
  2.10 Nanotehnologija
2.04 Materiali
  NS Nanoznanost in nanotehnologija OA Instrumenti, uporaba instrumentov
      PJ Materiali, papir in les
      PK Keramični materiali
      PM Materiali, multidisciplinarno
      PZ Metalurgija in metalurško inženirstvo
      QF Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje
      QG Znanost o materialih, prevleke in filmi
      QH Sestavljeni materiali
      QJ Tekstilni materiali
      UB Uporabna fizika
      UY Polimerna znanost
  3 Medicinske vede
  3.01 Temeljna medicina
1.09 Farmacija
  DX Medicinska kemija    
  TU Farmakologija in farmacija    
  YO Toksilogija    
3.01 Mikrobiologija in imunologija
  NI Imunologija    
3.03 Nevrobiologija
  AY Anatomija in morfologija    
  EQ Klinična psihologija    
  QA Raziskave v eksperimentalni medicini    
  RU Nevroznanosti    
  TM Patologija    
  UM Fiziologija    
  3.02 Klinična medicina
3.02 Stomatologija
  FY Zobozdravstvo, ustna kirurgija    
3.04 Onkologija
  DM Onkologija    
  TC Ortopedija    
  TD Otorinolaringologija    
  VY Radiologija, nuklearna medicina in slikanje    
3.05 Reprodukcija človeka
  AZ Andrologija    
  DS Medicina intenzivne nege    
  RT Klinična nevrologija    
  SD Porodništvo in ginekologija    
  SU Oftalmologija    
  TQ Pediatrija    
3.06 Srce in ožilje
  BA Anesteziologija    
  DQ Srce in obtočila    
  FF Urgentna medicina    
  LI Geriatrija in gerontologijo    
  LJ Gerontologija    
  MA Hematologija    
  YA Kirurgija    
  YP Presaditev    
  ZA Urologija in nefrologija    
  ZD Periferne žilne bolezni    
3.07 Metabolne in hormonske motnje
  AQ Alergija    
  GA Dermatologija    
  IA Endokrinologija in metabolizem    
  KI Gastroenterologija in hepatologija    
  OI Integrativna in komplementarna medicina    
  PY Splošna interna medicina    
  RX Nevrološko slikanje    
  WE Dihala    
  WH Revmatologija    
3.09 Psihiatrija
  VE Psihiatrija    
  3.03 Zdravstvene vede
3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
  GM Zasvojenost MW Gostinstvo, prosti čas, šport in turizem
  HL Zdravstveno varstvo in storitve    
  LQ Zdravstvena politika in storitve    
  ML Primarno zdravstvo    
  NE Javno, okoljsko zdravstvo in medicina dela    
  NN Infekcijske bolezni    
  OO Medicinska etika    
  OP Sodna medicina    
  PT Medicinska informatika    
  RZ Zdravstvena nega    
  SA Prehrana in dietetika    
  TI Parazitologija    
  VP Psihologija in psihoanaliza    
  WC Rehabilitacija    
  WV Družbene vede, biomedicinsko    
  YU Tropska medicina    
5.10 Šport
  XW Šport    
  3.04 Medicinska biotehnologija
4.06 Biotehnologija
      AE Kmetijsko inženirstvo
      AF Kmetijska ekonomska politika
      DB Biotehnologija in uporabna mikrobiologija
      JY Znanost o živilih in živilska tehnologija
  4 Kmetijske vede in veterina
  4.01 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
4.01.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo - Gozd - gozdarstvo
  KA Gozdarstvo    
4.03 Rastlinska produkcija in predelava
  AH Kmetijstvo, multidisciplinarno DE Znanosti o rastlinah
  AM Agronomija    
  JU Ribištvo    
  MU Hortikultura    
  XE Veda o zemlji    
4.05 Urejanje krajine
  AH Kmetijstvo, multidisciplinarno DE Znanosti o rastlinah
  AM Agronomija    
  JU Ribištvo    
  MU Hortikultura    
  XE Veda o zemlji    
  4.02 Znanosti o živalih in mlekarstvu
4.02 Živalska produkcija in predelava
  AD Znanost o živalih in mlekarstvo    
  4.03 Veterina
4.04 Veterina
  ZC Veterina    
  4.04 Kmetijska biotehnologija
4.06 Biotehnologija
  JY Znanost o živilih in živilska tehnologija AE Kmetijsko inženirstvo
      AF Kmetijska ekonomska politika
      DB Biotehnologija in uporabna mikrobiologija
      DE Znanosti o rastlinah
  5 Družbene vede
  5.01 Psihologija in kognitivne znanosti
5.09 Psihologija
  BV Biološka psihologija    
  CN Vedenjske znanosti    
  HI Izobraževalna psihologija    
  JI Ergonomija    
  MY Razvojna psihologija    
  NQ Uporabna psihologija    
  VI Psihologija    
  VJ Psihologija, multidisciplinarno    
  VS Matematična psihologija    
  VX Eksperimentalna psihologija    
  WQ Socialna psihologija    
  5.02 Ekonomija in poslovne vede
5.02 Ekonomija
  DI Poslovne vede    
  DK Poslovne vede in finance    
  GY Ekonomija    
  NM Proizvodni odnosi in delo    
  PC Management    
  PE Operacijske raziskave    
  5.03 Izobraževanje
5.01 Vzgoja in izobraževanje
  HA Vzgoja in raziskovanje vzgoje    
  HB Vzgoja, znanstvene discipline    
  HE Vzgoja, posebna    
  5.04 Sociologija
5.03 Sociologija
  FU Demografija OR Azijske študije
  JO Družinske študije    
  PS Matematične metode v družboslovju    
  WU Družbene vede, interdisciplinarno    
  XA Sociologija    
  ZK Ženske študije    
5.07 Kriminologija in socialno delo
  WM Socialna vprašanja    
  WY Socialno delo    
5.11 Narodno vprašanje
  JM Etnične študije    
6.03 Antropologija
  BF Antropologija    
6.04 Etnologija
      JM Etnične študije
  5.05 Pravo
5.05 Pravo
  OM Pravo    
5.07 Kriminologija in socialno delo
  FE Kriminologija    
  5.06 Politične vede
5.04 Upravne in organizacijske vede
  VM Javna uprava PC Management
5.06 Politične vede
  EU Komuniciranje    
  OE Mednarodni odnosi    
  UU Politologija    
  5.07 Ekonomska in družbena geografija
5.08 Urbanizem
  BM Prostorske študije    
  YY Urbanizem    
6.12 Geografija
  JB Okoljske študije GC Geokemija in geofizika
  KU Geografija KV Fizična geografija
  UQ Načrtovanje in razvoj LE Geoznanosti, multidisciplinarno
  YQ Transport    
  5.08 Mediji in komunikacije
5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo
  NU Informacijska znanost in bibliotekarstvo    
  6 Humanistične vede
  6.01 Zgodovina in arheologija
6.01 Zgodovinopisje
  MM Zgodovina BQ Humanistika, multidisciplinarno
  MQ Zgodovina in filozofija znanosti    
  MR Zgodovina družbenih ved    
  QK Srednjeveške in renesančne študije    
6.02 Arheologija
  BI Arheologija BQ Humanistika, multidisciplinarno
  6.02 Jeziki in književnost
6.05 Jezikoslovje
  JW Folklora BQ Humanistika, multidisciplinarno
  OT Jezikoslovje    
  OY Jezik in jezikoslovje    
6.07 Literarne vede
  EO Klasika BQ Humanistika, multidisciplinarno
  OX Literalna teorija in kritika    
  OZ Literarni pregledi    
  PA Književnost    
  PD Afriška, avstralska in kanadska književnost    
  PF Ameriška književnost    
  PG Književnost Britanskega otočja    
  PH Nemška, nizozemska in skandinavska književnost    
  QC Romanska književnost    
  QD Slovanska književnost    
  UT Poezija    
  6.03 Filozofija, religija in etika
6.10 Filozofija
  HF Etika BQ Humanistika, multidisciplinarno
  UA Filozofija    
6.11 Teologija
  YI Religija BQ Humanistika, multidisciplinarno
  6.04 Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba)
5.12 Arhitektura in oblikovanje
  BK Arhitektura BQ Humanistika, multidisciplinarno
6.06 Kulturologija
  JS Film, radio in televizija BQ Humanistika, multidisciplinarno
  YG Gledališče    
6.08 Muzikologija
  FS Ples BQ Humanistika, multidisciplinarno
  RP Glasba    
6.09 Umetnostna zgodovina
  BP Umetnost BQ Humanistika, multidisciplinarno

Sprejeto na 13. seji Znanstvenega sveta ARRS, 21.6.2010