Dogodki

Konzultacijska delavnica: Odgovorne raziskave in inovacije (RRI) v okviru projekta RRI-TOOLS

ARRS, Bleiweisova 30, Ljubljana (sejna soba v 1. nadstropju)
petek, 14. november 2014, med 9. in 14. uro

Javna agnecija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v sodelovanju z Centrom za družbene inovacije (Zentrum für Soziale Innovation – ZSI) z Dunaja organizira konzultacijsko delavnico na temo Odgovorne raziskave in inovacije (RRI) v okviru projekta RRI-TOOLS.

Konzultacijska delavnica bo potekala v petek, 14. novembra 2014 med 9. in 14. uro v prostorih ARRS, Bleiweisova 30, Ljubljana (sejna soba v 1. nadstropju).

Konzultacijska delavnica je ena izmed aktivnosti v okviru projekta RRI-TOOLS. Projekt je financiran v okviru 7. okvirnega programa (FP7, 2007‒2013), končni izid pa je razvoj sklopa orodij RRI, ki bodo omogočali usposabljanje, razširjanje in izvedbo odgovornega raziskovanja in inovacij. Projekt RRI-TOOLS izvaja multidisciplinarni konzorcij, ki ga sestavljen iz 26 multidisiplinarnih institucij, in ga koordinira Fundacija La Caixa (Španija). Za uspešno izvedbo projekta je bilo vzpostavljenih 19 RRI vozlišč v Evropi, ki pokrivajo 30 držav v evropskem raziskovalnem prostoru. ARRS je članica enega izmed vozlišč skupaj s ZSI.

Gre za dinamično, strukturirano delavnico, na katero so vabljeni predstavniki vseh deležnikov, pomembnih za učinkovito vzpostavitev RRI – politični odločevalci, predstavniki gospodarstva, civilne družbe, izobraževanja in raziskovalne skupnosti. Cilj delavnice je izmenjava pogledov na opredelitev RRI in identifikacija obetajočih praks v Sloveniji s tega področja ter prispevek k oblikovanju definicije in skupnosti RRI na evropski ravni.

Več informacij o temi delavnice in projekti RRI TOOLS je na voljo v prilogah.

Priloge: