Dogodki

V prihodnjih oddajah Ugriznimo znanost

Fizikalni paradoksi
1. program TV Slovenija
21.6.2011 ob 18.00

Scenarist: Matej Emin
Režiser: Aleš Žemlja
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

V oddaji s strokovnjaki preverjamo nekaj zanimivih fizikalnih paradoksov: Kaj se zgodi z dvema listoma, če med njiju pihnemo? Gresta skupaj ali narazen? Ali je mogoče hoditi po tekočini? Kaj se dogaja s čajnimi lističi, ko mešamo čaj? Paradoks je besedna figura, ki temelji na neskladju s splošno priznanim in splošno veljavnim. Besedo paradoks včasih uporabljamo za opisovanje situacij, ki so zgolj presenetljive, ki niso intuitivne.

 

Kako se sporazumevajo žuželke?
1. program TV Slovenija
14.6.2011 ob 18.00

Scenaristka: Anja Čuček
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Ste vedeli, da lahko s čirikanjem črička izračunamo temperaturo zraka? Da imajo žuželke ušesa na različnih delih telesa? Da jamske kobilice niso gluhe in neme, kot je dolgo veljalo? Da se žuželke sporazumevajo tudi preko rastlinskih telefonov? Od nekaj milijonov vrst žuželk poznamo komunikacijo le okoli 200.000 vrst. Od teh se jih le nekaj odstotkov sporazumeva z zvokom. Še manj je tistih, ki se pogovarjajo preko vodne površine. Večina žuželk se namreč pogovarja s signali, ki se prevajajo preko podlage. Teh pa s prostim ušesom ne slišimo. V zadnji oddaji te sezone pa vam predstavimo tudi nove metode za nadzor škodljivih žuželk.

 

Forenzika
1. program TV Slovenija
7.6.2011 ob 18.00

Scenarij: Martina Černe
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

V tokratni oddaji bomo predstavili področje forenzike. Izvedeli boste, katere znanstvene discipline vključuje forenzika in kako konkretno zgleda poklic forenzika v Sloveniji.

 

Kemija vonja
1. program TV Slovenija
31.5.2011 ob 18.00

Urednica: Tatjana Markošek
Voditelj: Miha Žorž
Scenaristka: Meta Ornik

Čutilne celice v naši nosni sluznici imajo na svoji površini različne proteine, ki kot receptorji nase vežejo različne snovi. Ob tem se sprožijo živčni signali na čutnicah in zaznava vonja. Zakaj vonje različno zaznavamo? Kako pomemben je telesni vonj pri izbiri partnerja? Ali lahko merimo aktivnost vonja? Kakšne vonjave lahko ustvarimo v laboratorijih? Na nekatera vprašanja, povezana z vonjem, bomo odgovorili v tokratni oddaji Ugriznimo znanost.

 

Gorivne celice: vodik, energija prihodnosti
1. program TV Slovenija
24.5.2011 ob 18.00

Scenarist: Matic Jerman
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Znanstveniki na vseh koncih sveta se pospešeno pripravljajo na dan, ko bodo vodikove tehnologije cenovno in tehnološko v prednosti pred klasičnimi motorji z notranjim izgorevanjem. Kdaj bo vodik prehitel nafto in kateri dosežki slovenskih znanstvenikov sodijo v svetovni vrh? Videli boste, kje se že lahko zapeljete z avtobusom in avtomobili na vodik, kako poteka proizvodnja tega plina in zakaj pride prav slovenski vojski.


Aditivi v hrani
1. program TV Slovenija
17.5.2011 ob 18.00

Scenaristka: Vesna Vrabelj
Režiserka: Petra Hauc
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

V zadnjem času smo priča strahu pred nevarnimi aditivi v hrani. Nekateri potrošniki se izogibajo vseh »E-jev«. Vendar so ti lahko na deklaracijah označeni tudi s polnim imenom. Pozitivna funkcija nekaterih pretehta škodljivost mikroorganizmov, ki bi se razvili v njihovi odsotnosti. Kateri so upravičeno uporabljani, brez katerih pa bi živila ostala neoporečna? Napis »brez konzervansov« ne označuje živil brez dodatkov, saj so konzervansi zgolj podskupina aditivov. Mednje spadajo tudi barvila in sladila, ki so pod drobnogledom. Večje skupine so še antioksidanti, ojačevalci arome, emulgatorji in drugo. Na kaj moramo biti posebno pozorni?

 

Kamnine Slovenije
1. program TV Slovenija
10.5.2011 ob 18.00

Scenarij: Anja Čuček
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

V tokratni oddaji Ugriznimo znanost se sprehodimo skozi edinstveno nahajališče ostankov okamnelega življenja rastlin in živali v kamninah starega zemeljskega veka v Sloveniji, Dovžanovo sotesko, eno izmed osrednjih točk Slovenske geološke transverzale. Na Jezerskem, kjer imamo edini še delujoči kamnolom lehnjaka v Sloveniji, lahko opazujemo inkrustracijo, prekrivanje narave s kalcitom. Lehnjak je edina nastajajoča kamnina, ki je zaradi lahkega obdelovanja v sodobnem času zelo cenjena surovina v industriji naravnega kamna. Iz njegovih blokov žagajo plošče za oblogo zunanjih sten, stebre, tudi vodnjake. Uporabljali pa so ga že v času gotike. V studiu razložimo tudi to, kako je Kleopatra zvito uporabljala kalcit, kakšen marmor krasi slovenski kulturni hram, Cankarjev dom in kako s pomočjo ultravijolične svetlobe najatraktivnejši kristali kalcita zažarijo v posebnih barvnih odtenkih. Vstopite z nami v zanimivi svet kamnin.

 

Satelitska navigacija
1. program TV Slovenija
3.5.2011 ob 18.00

Scenaristka: Andreja Kuštrin
Režiserja: Aleš Žemlja, Mitja Novljan
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Odkar je bil 1957 v vesolje izstreljen prvi satelit, Sputnik 7, se na našem nebu poleg zvezd svetijo tudi umetni sateliti. Z gosti bomo govorili o tem, kako sledimo satelitom in kako oni sledijo nam; spoznamo delovanje satelitskega navigacijskega sistema in izvemo, ali se nanj lahko popolnoma zanesemo.

 

Sončna energija
1. program TV Slovenija
26.4.2011 ob 18.00

Scenarist: Gregor Drnovšek
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki jo lahko izkoriščamo na več načinov. Z njo lahko denimo ogrevamo in osvetljujemo prostore, s fotovoltaiko – torej sončnimi celicami pa lahko proizvajamo električno energijo. Trend izgradnje sončnih elektrarn tako v svetu kot pri nas narašča, a izraba sončne energije vseeno še močno zaostaja za običajnimi, bolj »umazanimi« viri pridobivanja električne energije. Ekipa oddaje Ugriznimo znanost je v Ljubljani obiskala Srednjo šolo tehniških strok, ki ima na strehi pravo elektrarno, pogledali pa so tudi, kaj vse bi lahko v prihodnosti izdelovali s pomočjo sončne energije.

 

Laserji - svetlobna revolucija
1. program TV Slovenija
19.4.2011 ob 18.00

Scenarist: Matic Jerman
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Od izuma laserja mineva dobrih 50 let. V tokratni oddaji bomo dokazali, da si življenja brez laserske svetlobe ne moremo več predstavljati. Prikazali bomo nekatere najbolj zanimive primere uporabe laserja in spoznali, zakaj je laserska svetloba nekaj tako posebnega. Videli boste, kako lahko s svetlobo premikamo predmete, merimo razdalje ter kdaj je laser uporaben pri lepotnih operacijah.

 

Trening možganov
1. program TV Slovenija
12.4.2011 ob 18.00

Scenaristka: Martina Černe
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

V tokratni oddaji Ugriznimo znanost bomo predstavili kognitivne znanosti. V luči nedavnega mednarodnega tedna možganov bomo posebno pozornost namenili najnovejšim spoznanjem o zmožnostih, omejitvah in izzivih urjenja možganov, njihovega ojačevanja ter rehabilitacije po poškodbah in boleznih.

 

Jedrska (ne)varnost 
1. program TV Slovenija
5.4.2011 ob 18.00

Scenarist: Matic Jerman
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Iz zadnjih dogodkov na Japonskem so se tudi znanstveniki veliko naučili. V studiu bomo osvetlili nekatere najbolj zanimive ugotovitve ter se vprašali, kaj te pomenijo za varnost nuklearke v Krškem, ki tudi stoji blizu tektonske prelomnice. V Sloveniji imamo okoli 1300 virov ionizirajočega sevanja v naravi, industriji in medicini. Spoznali bomo, kdaj je to sevanje koristno in kdaj ne. Preverili bomo, kako potekajo terenske meritve sevanja in če je pri nas že mogoče zaznati sledove radioaktivnih elementov z Japonske.

 

Pesticidi v hrani
1. program TV Slovenija
29.3.2011 ob 18.00

Scenaristka: Anja Čuček
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek 

65 % Evropejcem ostanki pesticidov v živilih predstavljajo največjo skrb za zdravje. Po zagotovilih pristojnih organov je hrana na slovenskem trgu varna. Slovenija se uvršča v sam vrh Evrope po številu analiziranih vzorcev hrane na 100.000 prebivalcev. Rezultati zadnjega slovenskega monitoringa so pokazali, da so bili v več kot polovici analiziranih vzorcev prisotni ostanki pesticidov, vendar še vedno pod največjo dovoljeno mejo. Pred akutno zastrupitvijo smo zakonsko zavarovani, kaj pa kronična izpostavljenost pesticidom? So organofosforni pesticidi res manj nevarni kot organoklorni (DDT in drugi)? Se sploh lahko zavarujemo pred vnosom pesticidov v telo? In kakšna je preventiva? V oddaji Ugriznimo znanost!

 

Eksperimentalna kemija
1. program TV Slovenija
22.3.2011 ob 18.00

Urednica:  Tatjana Markošek
Voditelj:  Miha Žorž
Režiserja:  Boštjan Vrhovec, Mitja Novljan
Scenaristka:  Meta Ornik

Letošnje leto je UNESCO proglasil za Mednarodno leto kemije, osnovni namen pa je popularizacija tega znanstvenega področja. Po navadi se namreč sploh ne zavedamo, da je vse okrog nas ena sama kemija. Nanjo naletimo na vsakem koraku, s poznavanjem kemije pa lahko pojasnimo tudi številne pojave našega vsakdana. A kemija je zelo obširno in razvejano področje znanosti. V tokratni oddaji bomo odkrivali področje eksperimentalne kemije.

 

Hormonski motilci
1. program TV Slovenija
15.3.2011 ob 18.00

Scenaristka: Vesna Vrabelj
Režiser: Boštjan Vrhovec
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Zadnja leta se veliko govori o tem, da moški postajajo vse bolj podobni ženskam. Poženščene moške naj bi ustvarjale tudi nevarne kemikalije. A je to res? Kaj sploh vemo o vplivih onesnaževalcev iz okolja na naš hormonski sistem?

Znano je, da so škodljive velike količine teh snovi. Sploh za fetalni razvoj. Namreč vplivi iz okolja so z matere na otroka mnogo večji od neposrednega vnosa prek hrane in vode. Nevaren je atrazin, ki je pri nas prepovedan, vendar ga imamo v vodah do petkrat več, kot je dovoljeno. Ta herbicid dokazano vpliva na mišje potomce. Kaj pa na človeka?

 

Biološka zdravila - zdravila prihodnosti
1. program TV Slovenija
8.3.2011 ob 18.00

Scenarij: Matic Jerman
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek
 

Kako s pomočjo bioloških zdravil učinkoviteje zdraviti raka, za katerim danes zboli že vsak tretji Evropejec? Tokrat bomo ugriznili v sam princip delovanja bioloških zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje številnih bolezni, ne le nekaterih vrst raka. Spoznali bomo slovensko podjetje, ki je v samem vrhu pri proizvodnji zahtevnih podobnih bioloških zdravil ter razkrili, da je kar tretjina tovrstnih zdravil v svetu zlorabljena za pomlajevanje ali kot doping v športu. Glejte Ugriznimo znanost in spoznajte obetavne načine zdravljenja sedanjosti in prihodnosti.

 

Barvna temperatura 
1. program TV Slovenija
1.3.2011 ob 18.00

Scenaristka: Anja Čuček
Voditelj: Miha Žorž
Urednica: Tatjana Markošek

Pri nakupu sijalk smo običajno pozorni na to, koliko energije porabi sijalka, bolj ozaveščeni še na to, kolikšen je svetlobni tok, mnogo manj pa je takih, ki pomislijo tudi na barvo svetlobo oz. barvno temperaturo in barvni učinek. Prav ti dve lastnosti sijalk pa pomembno vplivata na naše vidno ugodje in dobro razpoznavanje predmetov okoli nas. V splošnem velja, da toplo belo uporabljamo v večini bivalnih prostorov, hladno belo pa za vse delovne prostore. Z barvo svetlobe nas lahko zavedejo tudi trgovci, ko kruh osvetlijo z rumenkasto svetlobo, da izgleda,  kot bi ravnokar prišel iz peči. Po drugi strani pa se ribje škrge lepše svetlikajo v modrikasti beli barvi, s tem na videz ustvarijo njihovo svežino. In kako barvna temperatura vpliva na akvaristiko? Kakšen pomen ima v fotografski, grafični in tekstilni stroki? Zakaj sploh barvna temperatura, če pa govorimo o beli svetlobi? Vse to in še veliko več v oddaji Ugriznimo znanost!

  

Človek v vesolju
1. program TV Slovenija
22.2.2011 ob 18.00

Scenaristka Andreja Kuštrin
Režiser Boštjan Vrhovec
Voditelj Miha Žorž
Urednica Tatjana Markošek

Kar nekaj deset izjemno bogatih Zemljanov čaka, da bo Mednarodna vesoljska postaja znova sprejela nekaj obiskovalcev, ki bodo za desetdnevno dogodivščino pripravljeni odšteti več kot 20 milijonov evrov. Prihodnje leto bodo s seznama čakajočih izbrali tri, ki bodo leta 2013 lahko preživeli dober teden z astronavti na mednarodni vesoljski postaji.

Tudi Vi vabljeni v vesolje – pri gledanju oddaje Ugriznimo znanost boste izvedeli, ali bo vesolje postal kraj za bogate turiste ali pa bodo tja še vedno večinoma pošiljali za to usposobljene astronavte … ali pa raje robote.

 

Matematika v odkrivanju skrivnostne narave
1. program TV Slovenija
15.2.2011 ob 18.05

Scenaristka: Andreja Kuštrin
Režiserja: Ita Obersnu in Boštjan Vrhovec
Voditelj Miha Žorž
Urednica Tatjana Markošek
 

V naravi je vse urejeno v pravilnih zaporedjih. Pomislimo samo na pravilno, pa vendar neskončno zapleteno pajkovo mrežo, na enakomernost oceanskih valov in peščenih sipin, na barvitost in razmerje pisanih metuljev in lepoto zebrinih  in tigrovih prog. Takšne in drugačne vzorce so naravoslovci prepoznavali že stoletja. Je res, da je vse to mogoče razložiti z matematiko, oz. ali je matematika res povsod okoli nas?

Vse oddaje si lahko pogledate v videu na zahtevo, ki je dostopen na domači spletni strani Radio-televizije Slovenija.

Vabljeni k ogledu!