Dogodki

Pripravljalna delavnica za »SEE-TRANS 2011« in DOSTOPNOST

Prostori GZS, Dvorana C
30. marec 2011 od 9.00 do 13.00

Javna agencija za tehnološki razvoj RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direktorat za prostor in Ministrstvo za promet RS organizirajo, v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo vabijo na brezplačno pripravljalno delavnico. V okviru mednarodnega dogodka SEE TRANS 2011 - Transport Research Opportunities for South East Europe in the EU, ki bo 12. in 13. aprila v Ljubljani, bodo tudi slovenske raziskovalne institucije, organizacije in podjetja imeli možnost predstaviti svoje kompetence, izkušnje in področja zanimanja - teme za prihajajoči razpis 7. okvirnega programa. Na delavnici bo, poleg predstavitve dogodka ˝SEE-TRANS 2011˝, predstavljeno tudi ˝Kako se učinkovito predstaviti na ˝SEE-TRANS 2011˝?˝.

Organizatorji želijo predstaviti mednarodno sodelovanje na področju industrijskega razvoja in raziskav s področja transporta, projekte, ki vključujejo tako prometni, okoljski, družbeni ter razvojni in gospodarski vidik ter priložnosti evropske tehnološke platforme za cestni transport in razsežnosti programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja za povezovanje izven Slovenije

Udeleženci bodo imeli možnost podati svoje potrebe o temah, ciljnih skupinah, območjih in vrstah aktivnosti, ki bi jih bilo smiselno vključiti v programe oz. projekte, ki jih za Vas kreira podporno okolje. Predlogi se bodo upoštevali za so-kreiranje novih razpisnih prioritet in vsebin za novo programsko obdobje. Do 31.3. 2011 imate priložnost vaše potrebe, tudi če se delavnice ne udeležite, vnesti v spletni obrazec www.tia.si/drznaslovenija.

Na delavnico so vabljeni podjetja, obrtniki, inovatorji, raziskovalci, panožni predstavniki, predstavniki občin, lokalnih skupnosti in vsa ostala javnost, ki kakorkoli deluje v okolju s ciljem povezovanja in vključitev idej, tehnologij, storitev, izdelkov v okolje transporta oz. prometa, logistike ter povečanja dostopnosti Slovenije sosednjim državam, preostali Evropi in svetu.

PRIJAVA:

Delavnica je BREZPLAČNA. Obvezna je predhodna prijava. Obrazec za prijavo je priložen oz. dosegljiv v opisu dogodka na spletni strani www.tia.si, na zavihku NOVICE oz. pri gospe Sandri Stermšek (sandra.stermsek@tia.si).

Prijave na dogodek sprejemamo na naslov: sandra.stermsek@tia.si. Dodatne informacije: Sandra Stermšek, Javna agencija za tehnološki razvoj RS, tel.: 0590 89 527.