Dogodki

Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Velika dvorana
7. marec 2011 ob 14. uri

Komisija za ženske v znanosti bo 7. marca ob 14. uri na Fakulteti za družbene vede pripravila konferenco o družbenih pogojih znanosti, zlasti z vidika spolov. Na konferenci bodo preizprašana nekatera dejstva, ki predstavljajo pogoje znanstvenega dela, in tudi sama dejstva, ki jih ta znanost proizvaja. Pri tem bo temeljno izhodišče raziskovanje ovir za enakovredno vključitev žensk v znanosti in predstavitev dognanj, ki so jih v vedo o naravi človeškega spoznavanja prispevale ženske – in tudi posamezni moški raziskovalci, ki so za izhodišče svojega študija izbrali perspektivo spola in drugih virov družbene neenakosti. Razprave v okviru feminističnega, etnografskega in sociološkega raziskovanja pa bodo povezane še z aktualno raziskavo o delovnih pogojih slovenske znanosti na eni in s sodobnimi kvalitativnimi metodološkimi pristopi na drugi strani.

Več o konferenci in program sta dostopna na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Vljudno Vas prosimo, da udeležbo potrdite na elektronski naslov dr. Andreje Umek Venturini: andreja.umek@gov.si.

Vljudno vabljeni!