Dogodki

Pripravljalna delavnica »Predstavitev inovacije pred investitorji«

Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana (Velika predavalnica ali Sejna soba IJS)
22. september 2011 ob 10h (zaključek predvidoma ob 12h)

Vabimo vas na pripravljalno delavnico "Predstavitev inovacije pred investitorji".

Zaradi zagotovitve ustreznega prostora, izpolnite prijavni obrazec: http://tehnologije.ijs.si/4ittc/PRE-Workshop_registration.html 

PROGRAM:

  • Potek tekmovanja za najboljšo inovacijo, kriteriji za ocenjevanje, priprava pisne prijave za poziv - Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
  • Osnove poslovnega načrta - mag. Jure Verhovnik, vodja inkubatorja, Tovarna podjemov, Maribor
  • Predstavitev za investitorje - mag. Nina Mazgan, Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.
  • Diskusija in vprašanja, primer priprave predstavitve po skupinah (odvisno od udeležencev).

OPIS KONFERENCE IN DELAVNICE NA KONFERENCI:

Letos jeseni Institut "Jožef Stefan" kot glavni organizator s partnerji četrtič zapored organizira konferenco o prenosu tehnologij. Tretjič zapored v okviru te konference izbiramo najbolj inovativno tehnologijo/projekt s komercialnim potencialom: http://tehnologije.ijs.si/4ittc/conference-prize.html 

Sklad za nagrado je 10.000 EUR.

Letos bo ocenjevalna komisija sestavljena iz slovenskih in tujih investitorjev tveganega kapitala ter strokovnjakov na področju prenosa tehnologij. Komisija bo ocenjevala opise inovacij, ki jih bodo prijavitelji/inovatorji pred komisijo tudi javno predstavili na delavnici. V preteklih tekmovanjih se je izkazalo, da imajo inovatorji kar nekaj težav z zgoščenimi predstavitvami svojih projektov (angl. pitchi), prav tako pa se vseskozi pojavlja vprašanje, kako najbolje oblikovati poslovno idejo, ki temelji na tehnološki inovaciji, da bo čimbolj primerna za trg in investitorje, saj gre praviloma za tehnologije v zgodnji fazi razvoja. Tudi zato so predstavitve dostikrat preveč tehnološko usmerjene in premalo podjetniško argumentirane oziroma izpopolnjene (npr. ni jasnega poslovnega modela, vrednost za kupca je slabo definirana, ni jasno definirane konkurenčne prednosti, ROI (angl. Return on investment) ni niti približno definiran itd.).

V ta namen Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) z Instituta Jožef Stefan organizira krajšo pripravljalno delavnico (2h), v kateri bodo obravnavali pravila dobre predstavitve in priprave elementov, ki so pomembni za razvoj poslovnega načrta in njegovo predstavitev potencialnim investitorjem.

Za dodatne informacije pošljite vprašanje na: tehnologije@ijs.si 

Vljudno vabljeni!