Dogodki

Mednarodna znanstvena konferenca Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor
23. in 24. september 2010

Vabimo vas na mednarodni znanstveni konferenci pod vodstvom prof. dr. Vesne Rijavec (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru) in prof. dr. Wolfganga Jelineka (Pravna fakulteta Karla in Franca v Gradcu), pod skupnim naslovom SODNO VARSTVO PRAVIC V CIVILNIH ZADEVAH:

  1. Poenostavitev izterjave denarnih obveznosti v EU - program, prijava
  2. Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah - program, prijava

Na konferencah bodo obravnavane udarne teme, ki v takšnem kontekstu še niso bile predstavljene širši javnosti, saj bo dogodek združil priznane predavatelje na področju pravne teorije in pravne prakse iz 20 držav EU in nekdanje Jugoslavije.

Konferenci imata namen prispevati h kontinuiranemu izobraževanju pravnikov v praksi in bosta obravnavali naslednje teme:

  • Čezmejne pravde v civilnih in gospodarskih zadevah
  • Čezmejne izterjava terjatev (Bruseljska uredba I, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog, evropski spor majhne vrednosti)
  • Uporaba sredstev komunikacijske tehnologije (elektronsko vlaganje vlog, uporaba videokonferenc) v sodnih postopkih in izmenjava dobrih praks
  • Aktualna vprašanja nepravdnih postopkov
  • Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah (vključno z ZVEtL)

Ciljna skupina: pravniki v praksi, t.j. sodniki, tožilci, pravobranilci, notarji, odvetniki, akademsko osebje, uradniki na ministrstvih, strokovni sodelavci in sodniški pomočniki, izvršitelji, tolmači in ostali v pravosodju, ki se ukvarjajo s civilnimi zadevami ter poklicem na področju nepremičninskega prava.

Kotizacija: Kotizacija znaša 100 € in 20 % DDV. Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci, gradivo, osvežilne napitke in prigrizke med odmori ter pogostitev na večernem dogodku v četrtek 23. septembra 2010. Udeleženci imajo prost vstop na vzporedno konferenco (“Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah” oziroma “Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU”).

Družabni program: Udeležencem ponujamo družabno srečanje z večerjo in plesom v četrtek 23. septembra 2010 ter voden ogled po starem mestnem jedru v petek 24. septembra 2010. Pripravili smo poseben družabni program za spremljajoče osebe.

Več informacij najdete na: http://www.acj.si 

Več o programu:

Na področju izterjave obveznosti so to skrajšani sodni postopki, ki najenostavneje pripeljejo do poplačila terjatve (postopek za izdajo plačilnega naloga v več različicah, za izdajo evropskega plačilnega naloga in postopek v sporih majhne vrednosti). V pogodbenih razmerjih je vse pogosteje prisoten mednarodni element, ki plaši pogodbenike po nepotrebnem, saj se razvijajo učinkoviti mehanizmi za čezmejno izvršbo. Njihovo poznavanje in poznavanje značilnosti sorodnih pravnih redov, s katerimi v poslovnem svetu največkrat prihaja do srečanja, je nujno za boljši občutek pravne varnosti in za novo podjetniško prodornost. Posvet lahko da nove dimenzije razmišljanju o mobilnosti sredstev, dela in kapitala in je tako zanimiv za vse, ki poslujejo na trgu, vključno z bančnimi institucijami. Zaradi velikega števila tujih pravnikov je to priložnost tudi za konkretne razgovore o odprtih vprašanjih.

Druga rdeča nit so »Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah«, ki prav tako povezujejo trenutno najaktualnejšo problematiko postopkov za urejanje solastninskih, razmerij, razmerij iz skupne lastnine, etažne lastnine v povezavi z zemljiškoknjižnim postopkom in izvršbo ter postopkov, v katerih se na povsem specifičen, nov način urejajo stanovanjska razmerja. Posvet je namenjen pravosodju, poklicem na področju nepremičninskega prava in vsem, ki jih ta problematika zadeva.