Dogodki

Obisk Arhiva družboslovnih podatkov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

14. februar 2006

Direktor ARRS, dr. Franci Demšar, je 14. februarja 2006 obiskal Arhiv družboslovnih podatkov, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Predstojnik Arhiva doc. dr. Janez Štebe je direktorju ARRS predstavil način shranjevanja podatkov iz preteklih raziskav, ki jih je mogoče ponovno uporabiti v okviru sekundarne analize. Zajete so pomembnejše raziskave iz Slovenije in mednarodno primerjalne raziskave. Tematsko so najbolj pokrite politične vede, sociologija in komunikacijske vede. Podatki so namenjeni predvsem izobraževanju in raziskovanju ter so preko elektronskega kataloga za enostavno iskanje NESSTAR, ki omogoča tudi sprotne analize, dostopni vsej javnosti. Arhiv je član mednarodnega združenja evropskih arhivov CESSDA, s čimer je zagotovljena mednarodna vpetost družboslovnih podatkovnih baz.

Direktor se je z vodstvom Arhiva pogovarjal o možnostih večje vključitve Arhiva v sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja v Sloveniji, zlasti v okviru sodelovanja s sistemoma COBISS in SICRIS, ter o načinu zagotavljanja izročanja izvirnega družboslovnega empiričnega podatkovnega gradiva, ki je nastalo v okviru proračunskega financiranja.

 

 

 
ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV