Dogodki

Evropski forum mladih raziskovalcev

Otočec
6. in 7. maj 2005

6. in 7. maja je na Otočcu potekal Evropski forum mladih raziskovalcev, ki sta ga pripravila Ad futura, Znanstveno – izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad in MCFA, Marie Curie Fellowship Association. Namen Foruma je bila izmenjava evropskih izkušenj na področju znanstvenoraziskovalnega dela mladih raziskovalcev, primerjava dosežkov tovrstnega izobraževanja in evropski vidik podpore politiki izobraževanja v znanosti. Uvodne besede sta prispevala dr. Janez Potočnik, Evropski komisar za znanost, in dr. Janez Možina, državni sekretar na MVŠZT.

Dvodnevni forum se je odvijal v strokovnih delavnicah, ki so jih vodili ugledni evropski strokovnjaki, npr. Howard Moore, direktor Znanstvenega biroja UNESCO v Evropi ali Cristopher Lowe, profesor Univerze v Amsterdamu. Med prezentacijami je s predavanjem (glej prilogo) o slovenskih mladih raziskovalcih, 20 letni zgodovini programa njihovega financiranja in o vpetosti slovenskih doktorjev znanosti v raziskovalni prostor sodeloval tudi direktor ARRS dr. Franci Demšar.

Priloga: