Dogodki

5. zasedanje slovensko-britanskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje v okviru programa »Partnerships in Science«

06. januar 2005

V četrtek, 6. januarja 2005, je bilo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 5. zasedanje slovensko-britanskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje v okviru programa »Partnerships in Science«. Člani odbora v sestavi

 • Dr. Robert Monro, direktor British Councila
 • Dora Glassford Cimerman, direktorica za raziskave na področju znanosti
 • Dagmar Szilagy, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v.d. vodje Sektorja za mednarodno sodelovanje,
 • Alenka Kocjan, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, vodja delegacije,
 • Dr. Boris Pukl, Agencija za raziskovalno dejavnost R Slovenije,
 • Mag. Erik Potočar, Ministrstvo za gospodarstvo RS, Sektor za mednarodno sodelovanje,
 • Petja Stanovnik, Agencija za raziskovalno dejavnost RS

so pregledali 30 predlogov projektov, ki so v letu 2004 prispeli na Javni razpis za sodelovanje v okviru programa Partnerships in Science - 2005. Ob pregledu projektov, za katere sta obe strani ugotovili, da lahko zagotovita potrebna finančna sredstva sta delegaciji potrdili:

 • 10 novih projektov
 • podaljšali sodelovanje 13 projektom,
 • zavrnili sodelovanje 4 projektom,
 • predlagali sodelovanje po elektronski pošti 2 projektoma in
 • dovolili pridobitev dodatne potrebne dokumentacije 1 projektu.

Obe strani sta se dogovorili, da bo slovenska stran pripravila skupen dokument "Agreed Minutes" o sestanku, ki ga bosta nato podpisala vodji delegacij. Obvestila o izboru projektov bo slovenskim nosilcem projektov posredovala slovenska stran, britanska stran pa bo obvestila britanske projektne partnerje.