Dogodki

Prednovoletno srečanje s člani strokovnih teles

Kemijski inštitit, Hajdrihova 19, Ljubljana
15. december 2004

Direktor Agencije za raziskovalno dejavnost dr. Franci Demšar je na prednovoletnem srečanju spregovoril povabljenim članom strokovnih teles, ki so bila ustanovljena še v okviru Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in so sedaj prešla v Agencijo za raziskovalno dejavnost v prostorih Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana.

Srečanja se je udeležil tudi Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan, pozdravil prisotne in se zadržal z dr. Demšarjem in drugimi v nevezanem pogovoru.