Zakoni, predpisi, normativni akti

Arhiv

Arhiv aktov v pripravi
 

Datum objave: 19. 5. 2022

 

Predlog Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je predložen Upravnemu odboru agencije v predhodno obravnavo. Morebitne pripombe lahko zainteresirani posredujete na naslov pripombe.pravilnik-stabilnofinanciranje@arrs.si
 

Datum objave: 15. 4. 2022

 

Datum objave: 19. 4. 2022

 

Datum objave: 4. 12. 2020


 

Datum objave: 20. 4. 2020


 

Datum objave: 28. 6. 2019
 


Datum objave: 24. 9. 2018
 

 

 

Datum objave: 29. 6. 2017
 

Datum objave: 28. 6. 2017
 

Datum objave: 21.04.2017
 

Datum objave: 14.4.2015
 

Datum objave: 8.12.2015
 

Datum objave: 19.10.2015