Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

28.10.2011

  Zaključek razpisa

15.12.2011 ob 12.00

  Odpiranje vlog

19.12.2011
I. faza

  Ocenjevanje vlog

15.03.2012

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

28.03.2012

  Seja Znanstvenega sveta agencije

02.04.2012

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

12.04.2012

  Ogled ocen

16.04.2012 - 20.04.2012

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

10.05.2012

  Seja Upravnega odbora agencije

16.05.2012

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih – I. faza

25.05.2012
II. faza

  Poziv za II. fazo

03.05.2012

  Rok za oddajo prijave za II. fazo

07.06.2012 ob 12.00

  Ocenjevanje vlog

28.09.2012

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

16.10. - 19.10.2012

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

05.11 - 08.11.2012

  Seja znanstvenega sveta agencije

26.11.2012

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

28.12.2012

  Objava rezultatov razpisa (na spletu)

28.12.2012

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestil

  Komisija za ugovore

07.03.2013

  Seja Upravnega odbora agencije

11.03.2013 in 22.05.2013

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

19.04.2013 in 04.06.2013
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano