Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je danes, 13. decembra 2019, objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020. Razpis, ki bo izveden v eni fazi ob oddaji polne prijave, bo odprt do 29. januarja 2020, začetek sofinanciranja projektov pa je predviden julija 2020.

Okvirni letni obseg sredstev znaša 16.000.000 EUR. V okviru razpisa so predvidena dodatna sredstva v okvirnem letnem obsegu 1.200.000 EUR, namenjena sofinanciranju temeljnih projektov, ki jih izvajajo raziskovalci, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.

Za izvedbo javnega razpisa je bil bistven sprejem sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki jih je Upravni odbor agencije sprejel na svoji konstitutivni seji 18. oktobra 2019. Spremembe pravilnika, ki med drugim omogočajo izvedbo ocenjevanja raziskovalnih projektov neposredno v eni fazi ob polni vlogi prijaviteljev, so bile objavljene 30. oktobra 2019, veljati pa pričele 14. novembra 2019.

Ob objavi razpisa je v. d. direktorja József Györkös poudaril: »Danes objavljeni razpis prinaša novosti, kot sta na primer enofazni postopek ocenjevanja in vključitev Programa dr. Aleša Debeljaka, ki bo dodatno spodbudil vračanje ter povezovanje s slovenskimi znanstveniki, ki so v tujini. Obseg sredstev za raziskovalne projekte presega 17 milijonov evrov letno, kar bo omogočilo odobritev večjega števila projektov kot doslej. Želimo, da s povečanim obsegom sredstev za raziskovalne projekte, financiranje znanosti tudi na ta način postaja bolj stabilno.

Enofazni postopek prinaša za agencijo poseben izziv, saj je težko predvideti število oddanih prijav, kapacitete za organizacijo recenzentskih postopkov pa so omejene. Vsekakor se bomo na agenciji v sodelovanju z eksperti potrudili, da bo postopek tekel učinkovito, kakovostno in pregledno.«

 

Uporabne informacije za prijavitelje:

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (13.12.2019)

 

Povezane informacije: