Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1), pete alinee 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 26. člena Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/06), Javnega razpisa za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 52/06) ter predloga prednostnega seznama za sofinanciranje programa znanost mladini, pripravljenega s strani Komisije za ocenjevanje prijav za program znanost mladini, z dne 03.07.2006, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na svoji 28. redni seji, dne 12.07.2006, sprejel SKLEP o izboru prijav za sofinanciranje programa znanost mladini v letih 2006 in 2007.

 

Prilogi: