Agencija

Komisije

Arhiv

Komisija za izjemno povečanje sredstev za ustanoviteljske obveznosti (za mandatno obdobje 4. 5. 2021 do 3. 5. 2025):

 • dr. Marko Perdih, predsednik,
 • Mojca Kastelc Selan, namestnica predsednika,
 • Tanja Tomaževič Aničin, članica,
 • Silvia Bodanec, članica.


Komisija za obravnavanje vlog za odstopanja od porabe sredstev za infrastrukturne obveznosti v letu 2020:

 • dr. Marko Perdih, predsednik,
 • mag. Edita Ogrizek, članica,
 • Silvia Bodanec, članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19 – v letu 2020:

 • Silvia Bodanec, predsednica,
 • Ernesta Mlakar, članica in namestnica predsednice,
 • Urša Novak, članica.


Komisija za ugovore zoper obvestila o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov, izdanih na podlagi Sklepa o izboru prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v zvezi s pandemijo COVID-19, št. 6316-8/2020-201 z dne 18. 9. 2020:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica,
 • Almira Bremec, članica,
 • Frančiška Rožič Novak, članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 in Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021:

 • Silvia Bodanec, predsednica,
 • Ernesta Mlakar, članica in namestnica predsednice,
 • Jurij Lenar, član.


Komisija za ugovore zoper sklepe o zavrnitvi prijav zaradi neizpolnjevanja pogojev Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 in Spremembe Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica,
 • Simon Ošo, član,
 • Frančiška Rožič Novak, članica.


Komisija za odločanje o zahtevku za preverjanje sklepa v zvezi z Javnim pozivom za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021:

 • Tanja Tomaževič Aničin - predsednica,
 • Simon Ošo - član,
 • Špresa Neziri - članica.
   

Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri– članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.


Komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc– članica in
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev pri Javnem razpisu za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020):

 • Bojan Volf – predsednik,
 • Aleksandra Panič – članica,
 • Frančiška Rožič Novak – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Marjetica Primožič – članica in
 • Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav,prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 – 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Marjetica Primožič - članica in
 • Breda Török -članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Mojca Boc - članica in
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.
   

Komisija za ugovore v zvezi z obvestili o izboru in sofinanciranju prijav prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020:

 • Katarina Hren – predsednica,
 • Simon Ošo – član,
 • Ernesta Mlakar – članica.


Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri– članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.