Agencija

Komisije

Arhiv

Uradne osebe za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6:

 • Vasja Čepič, področni podsekretar,
 • Klemen Prešeren, področni podsekretar in
 • Kaja Kovač, področni podsekretar.
   

Komisija za ugovore v zvezi z zavrženimi in zavrnjenimi prijavami pri Javnem razpisu za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6:

 • Katarina Hren, predsednica,
 • Silvia Bodanec, članica in
 • Marko Borko, član
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 v sestavi:

 • mag. Maja Turk – predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Lucija Učakar Petrovčič– članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Katarina Seršen – članica.
   

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Bojan Volf – član in
 • Marjetka Primožič – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Bojan Volf – član.
   

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Neža Hlebanja – članica in
 • Lucija Učakar Petrovčič – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Bojan Volf – član.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Neža Hlebanja – članica in
 • Lucija Učakar Petrovčič – članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 in 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Bojan Volf – član.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 in 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Neža Hlebanja – članica in
 • Lucija Učakar Petrovčič – članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2023 in 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Bojan Volf – član.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2023 in 2024 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Neža Hlebanja – članica in
 • Lucija Učakar Petrovčič – članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Breda Török – članica in
 • Bojan Volf – član.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025 v sestavi:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Neža Hlebanja – članica in
 • Lucija Učakar Petrovčič – članica.

 

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023 do 2024:

 • ga. Neža Hlebanja – predsednica,
 • ga. Lucija Učakar Petrovčič – članica,
 • ga. Fani Rožič Novak – članica.


Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 - 2025:

 • ga. Neža Hlebanja – predsednica,
 • ga. Lucija Učakar Petrovčič – članica,
 • ga. Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 - 2025:

 • ga. Neža Hlebanja – predsednica,
 • ga. Lucija Učakar Petrovčič – članica,
 • ga. Fani Rožič Novak – članica.


Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije – objava v letu 2022:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Breda Török - članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Breda Török - članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Breda Török - članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Breda Török - članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Breda Török - članica,
 • Bojan Volf – član.
   

Komisija za ocenjevanje prijav, ki so prispele na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022:

 • Špresa Neziri, predsednica,
 • Mojca Boc, članica,
 • Neža Hlebanja, članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za (so)financiranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022:

 • Špresa Neziri – predsednica,
 • Fani Rožič Novak – članica,
 • Breda Török – članica.

 

Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti:

 • Lucija Učakar Petrovčič - predsednica,
 • Bojan Volf - član,
 • Špresa Neziri - članica.
   

Strokovna komisija za ocenjevanje prijav na Javni razpis a sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 do 2024:

 • Neža Hlebanja – predsednica,
 • Lucija Učakar Petrovčič - članica,
 • Fani Rožič Novak – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023 – 2024:

 • Neža Hlebanja – predsednica,
 • Lucija Učakar Petrovčič - članica,
 • Beda Török – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije:

 • Lucija Učakar Petrovčič – predsednica,
 • Aleksandra Panič – članica,
 • Špresa Neziri – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije:

 • Lucija Učakar Petrovčič – predsednica,
 • Aleksandra Panič – članica,
 • Špresa Neziri – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije:

 • Lucija Učakar Petrovčič – predsednica,
 • Aleksandra Panič – članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 in 2024
, v sestavi:

 • Neža Hlebanja – predsednica,
 • Lucija Učakar Petrovčič – članica in
 • Bojan Volf – član.


Komisija za izjemno povečanje sredstev za ustanoviteljske obveznosti (za mandatno obdobje 4. 5. 2021 do 3. 5. 2025):

 • dr. Marko Perdih, predsednik,
 • Mojca Kastelc Selan, namestnica predsednika,
 • Tanja Tomaževič Aničin, članica,
 • Silvia Bodanec, članica.


Komisija za obravnavanje vlog za odstopanja od porabe sredstev za infrastrukturne obveznosti v letu 2020:

 • dr. Marko Perdih, predsednik,
 • mag. Edita Ogrizek, članica,
 • Silvia Bodanec, članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19 – v letu 2020:

 • Silvia Bodanec, predsednica,
 • Ernesta Mlakar, članica in namestnica predsednice,
 • Urša Novak, članica.


Komisija za ugovore zoper obvestila o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov, izdanih na podlagi Sklepa o izboru prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v zvezi s pandemijo COVID-19, št. 6316-8/2020-201 z dne 18. 9. 2020:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica,
 • Almira Bremec, članica,
 • Frančiška Rožič Novak, članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 in Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021:

 • Silvia Bodanec, predsednica,
 • Ernesta Mlakar, članica in namestnica predsednice,
 • Jurij Lenar, član.


Komisija za ugovore zoper sklepe o zavrnitvi prijav zaradi neizpolnjevanja pogojev Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 in Spremembe Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021:

 • Tanja Tomaževič Aničin, predsednica,
 • Simon Ošo, član,
 • Frančiška Rožič Novak, članica.


Komisija za odločanje o zahtevku za preverjanje sklepa v zvezi z Javnim pozivom za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021:

 • Tanja Tomaževič Aničin - predsednica,
 • Simon Ošo - član,
 • Špresa Neziri - članica.
   

Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri– članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.


Komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc– članica in
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev pri Javnem razpisu za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020):

 • Bojan Volf – predsednik,
 • Aleksandra Panič – članica,
 • Frančiška Rožič Novak – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Marjetica Primožič – članica in
 • Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav,prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 – 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Marjetica Primožič - članica in
 • Breda Török -članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Mojca Boc - članica in
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.
   

Komisija za ugovore v zvezi z obvestili o izboru in sofinanciranju prijav prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020:

 • Katarina Hren – predsednica,
 • Simon Ošo – član,
 • Ernesta Mlakar – članica.


Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri– članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.