Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mladi raziskovalci

Število mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po spolu od leta 1985 dalje


Sredstva za mlade raziskovalce