Agencija

Sestava UO

Upravni odbor - do 10. junija 2009

Mandat: 29. april 2004 do 29. april 2009
 

Sestava ob zaključku mandata

Predsednik:

  • Prof. dr. Tadej Bajd, izredni član SAZU, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Člani:

  • Prof. dr. Željko Knez; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  • Dr. Stanko Granda; Znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
  • Dr. Matej Makarovič; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Ga. Alenka Bratušek; Ministrstvo za finance
  • Mag. Miha Baebler; Gospodarska zbornica Slovenije
  • Prof. dr. Niko Toš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede