Agencija

Strategija delovanja in razvoja agencije

Strategija delovanja in razvoja ARIS sledi aktualni nacionalni resoluciji o raziskovalni in inovacijski dejavnosti s poudarkom na segmentu raziskovalnega dela. Prav tako podpira izvajanje vladnih dokumentov, ki so neposredno povezani z raziskovalno dejavnostjo, kot sta strategija odprtega dostopa in načrt raziskovalnih infrastruktur.

Vizija delovanja in razvoja agencije je zastavljena v okviru sedmih strateških usmeritev, ki so:

  1. kakovostno izvajanje dejavnosti skladno z zakonskimi podlagami, aktom o ustanovitvi in veljavnimi nacionalnimi strateškimi dokumenti,
  2. transparentno delovanje in odzivnost,
  3. optimizacija instrumentov in razvoj pilotskih instrumentov,
  4. spremljanje učinkov izvajanja dejavnosti,
  5. vpetost v mednarodni prostor in primerljivost,
  6. prehod na povsem elektronske storitve ter
  7. odprto komuniciranje z javnostmi in promocija znanosti.

Izvedljivost vizije je v veliki meri pogojena z razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri. Kljub povečanemu financiranju v zadnjem obdobju bodo posledice recesije od vključno leta 2012 le stežka kompenzirane in še manj odpravljene do leta 2020, ki je tudi ciljno leto nacionalne raziskovalne in inovacijske strategije.

(iz uvodne besede k strategiji)
 


Priloga:

 

Poročilo: