Agencija

Sodelavci in telefonske številke

Kabinet direktorja
  dr. Špela Stres, direktor tel. (01) 400 5952
e-pošta: Spela.Stres@aris-rs.si
dr. Klemen Miklavič, pomočnik direktorja
tel. (01) 400 5954
e-pošta: Klemen.Miklavic@aris-rs.si
dr. Levin Pal, pomočnik direktorja
tel. (01) 400 5952
e-pošta: Levin.Pal@aris-rs.si
dr. Petra Lamovec Hren, področna podsekretarka
tel. (01) 400 5976
e-pošta: Petra.Lamovec-Hren@aris-rs.si
  Maja Ambrožič, področna svetovalka II tel. (01)  400 5951
e-pošta: Maja.Ambrozic@aris-rs.si
Notranje organizacijske enote  
  Sektor za raziskovalne projekte
  dr. Nika Razpotnik Visković, vodja
tel. (01) 400 5942
e-pošta: Nika.Razpotnik-Viskovic@aris-rs.si
  Vanja Rodič, pooblaščena namestnica
- naravoslovno-matematične vede
tel. (01) 400 5977
e-pošta: Vanja.Rodic@aris-rs.si
  Marko Borko
- medicinske vede
tel. (01) 400 5930
e-pošta: Marko.Borko@aris-rs.si
  Mojca Boc
- podporni instrumenti ERC, MSCA COFUND
tel. (01) 400 5971
e-pošta: mojca.boc@aris-rs.si
  Mateja Gašpirc
- humanistične vede
tel. (01) 400 5958
e-pošta: Mateja.Gaspirc@aris-rs.si
  Simona Hervol
- ciljni raziskovalni programi
tel. (01) 400 5932
e-pošta: simona.hervol@aris-rs.si
  Jožica Hočevar
- interdisciplinarne vede
- recenzenti
tel. (01) 400 5935
e-pošta: Jozica.Hocevar@aris-rs.si
  Jasmina Kastelic
- referentska in tajniška dela
tel. (01) 400 5960
e-pošta: Jasmina.Kastelic@aris-rs.si
  Aleksa Alja Kastelic Primc
- biotehniške vede
- družboslovne vede
tel. (01) 400 5945
e-pošta: Alja.Kastelic@aris-rs.si
  Ljiljana Lučić
- ciljni raziskovalni programi
tel. (01) 400 5913
e-pošta: Lili.Lucic@aris-rs.si
  Tina Valenci
- tehniške vede
tel. (01) 400 5922
e-pošta: Tina.Valenci@aris-rs.si
  Sektor za odprto znanost
  dr. Mirjam Dular, vodja
tel. (01) 400 5914
e-pošta: Mirjam.Dular@aris-rs.si
  Tadej Mauhar
- odprti dostop
- A3 vpetost
tel. (01) 400 5970
e-pošta: Tadej.Mauhar@aris-rs.si
  dr. Tina Mavrič
- OSIC
- aktivnosti popularizacije znanosti
- mednarodna znanstvena literatura
tel. (01) 400 5937
e-pošta: Tina.Mavric@aris-rs.si
  Špresa Neziri
- raziskovalna oprema
- infrastrukturni programi izven stabilnega financiranja
- domače periodične znanstvene publikacije
- znanstvene monografije
tel. (01) 400 5963
e-pošta: Spresa.Neziri@aris-rs.si
  Tanja Pavčič
- periodične poljudnoznanstvene publikacije
- neposredne pogodbe ANOZ
tel. (01) 400 5981
e-pošta: Tanja.Pavcic@aris-rs.si
  Sektor za analize
  dr. Anja Šulin Košar, vodja
tel. (01) 400 5997
e-pošta: Anja.Sulin-Kosar@aris-rs.si
  Zdenko Nemec
- informacijska podpora podatkovni analitiki
- podatkovni strežniki
tel. (01)  400 5933
e-pošta: Zdenko.Nemec@aris-rs.si
  Polona Novak
- analize
tel. (01) 400 5917
e-pošta: Polona.Novak@aris-rs.si
  Sektor za mednarodno sodelovanje
  Blanka Mekinda Vidmar, vodja

tel. (01) 400 5973
e-pošta: Blanka.Mekinda-Vidmar@aris-rs.si
  dr. Neža Hlebanja
- bilateralno sodelovanje
tel. (01) 400 5969
e-pošta: Neza.Hlebanja@aris-rs.si
  Ana Jakopin
- ERA projekti
tel. (01) 400 5943
e-pošta: Ana.Jakopin@aris-rs.si
  Maja Kranjc Todorović
- bilateralno sodelovanje
tel. (01) 400 5982
e-pošta: Maja.Kranjc@aris-rs.si
  Marko Kupljen
tel. (01)  400 5998
e-pošta: Marko.Kupljen@aris-rs.si
  dr. Ana Martinjak Ratej
- razpis Gravitacija
tel. (01) 400 5972
e-pošta: Ana.Martinjak-Ratej@aris-rs.si
  Aleksandra Panić
- vodilna agencija
tel: (01) 400 5924
e-pošta: Aleksandra.Panic@aris-rs.si
  dr. Nadia-Suzana Seaptefrati
- ERA projekti
tel. (01) 400 5911
e-pošta: Suzana.Seaptefrati@aris-rs.si
  Marko Turk
tel. (01)  400 5996
e-pošta: Marko.Turk@aris-rs.si
  Lucija Učakar Petrovčič
- vodilna agencija
tel. (01) 400 5944
e-pošta: Lucija.Ucakar-Petrovcic@aris-rs.si
  Sektor za stabilno financiranje
  dr. Primož Pristovšek, vodja
tel. (01) 400 5949
e-pošta: Primoz.Pristovsek@aris-rs.si
  Matejka Ahčin
- stabilno financiranje, MR
tel. (01) 400 5936
e-pošta: Mateja.Ahcin@aris-rs.si
  Silvia Bodanec
- stabilno financiranje, raziskovalni programi, pogodbe
tel. (01) 400 5934
e-pošta: Silvia.Bodanec@aris-rs.si
  Nataša Dremota
- stabilno financiranje, MR
tel. (01) 400 5938
e-pošta: natasa.dremota@aris-rs.si
  dr. Jelka Fric Jekovec
- stabilno financiranje
tel. (01) 400 5931
e-pošta: Jelka.Fric-Jekovec@aris-rs.si
  Ernesta Mlakar
- stabilno financiranje, raziskovalni in infrastrukturni programi
tel. (01) 400 5974
e-pošta: Ernesta.Mlakar@aris-rs.si
  Urša Novak
- stabilno financiranje, raziskovalni programi
tel. (01) 400 5940
e-pošta: Ursa.Novak@aris-rs.si
  dr. Goran Vranešević
- stabilno financiranje
tel: (01) 400 5956
e-pošta: Goran.Vranesevic@aris-rs.si
  Sektor za inovacije
dr. Levin Pal, pomočnik direktorja, vodja po pooblastilu
tel. (01) 400 5952
e-pošta: Levin.Pal@aris-rs.si
  Tjaša Dobnik
tel. (01)  400 5986
e-pošta: Tjasa.Dobnik@aris-rs.si
  Nataša Frank
tel. (01)  400 5928
e-pošta: Natasa.Frank@aris-rs.si
  Marjana Harej
tel. (01)  400 5990
e-pošta: Marjana.Harej@aris-rs.si
  Dejan Koražija
tel. (01)  400 5988
e-pošta: Dejan.Korazija@aris-rs.si
  Jelena Komnenić
tel. (01)  400 5923
e-pošta: Jelena.Komnenic@aris-rs.si
  dr. Maja Zupančič Justin
tel. (01) 400 5941
e-pošta: Maja.Zupancic-Justin@aris-rs.si
  Sektor za finančno-računovodske zadeve
  Mojca Kastelc Selan, vodja
tel. (01)  400 5953
e-pošta: Mojca.Kastelc@aris-rs.si
  mag. Edita Ogrizek, pooblaščena namestnica
- nadzor nad namensko porabo sredstev
tel. (01)  400 5926
e-pošta: Edita.Ogrizek@aris-rs.si
  Jasmina Bizjak
- računovodja
tel. (01)  400 5925
e-pošta: Jasmina.Bizjak@aris-rs.si
  dr. Nives Klopčar
- financiranje inovacijske dejavnosti
tel. (01)  400 5991
e-pošta: Nives.Klopcar@aris-rs.si
  Simona Matečko
- finančnica
tel. (01)  400 5947
e-pošta: Simona.Matecko@aris-rs.si
  Frančiška Rožič Novak
- finančnica
tel. (01) 400 5950
e-pošta: Fani.Rozic-Novak@aris-rs.si
  Ivica Tominc
- finančnica
tel. (01)  400 5961
e-pošta: Ivica.Tominc@aris-rs.si
  Simona Zdešar
- nadzor nad namensko porabo sredstev
tel. (01)  400 5995
e-pošta: Simona.Zdesar@aris-rs.si
  Sektor za pravne zadeve
  Katarina Hren, vodja tel. (01)  400 5927
e-pošta: Katarina.Hren@aris-rs.si
  Tanja Tomaževič Aničin, pooblaščena namestnica
- pravne zadeve
tel. (01) 400 5939
e-pošta: Tanja.Tomazevic@aris-rs.si
  Tina Glavič Marn
- pravne zadeve (inovacijska dejavnost)
tel. (01) 400 5918
e-pošta: Tina.Glavic-Marn@aris-rs.si
  Marjeta Janežić
tel. (01) 400 5989
e-pošta: Marjeta.Janezic@aris-rs.si
  Barbara Jankovič
- pravne zadeve (znanstvenoraziskovalna dejavnost)
- informacije javnega značaja
- varstvo osebnih podatkov
- register zasebnih raziskovalcev
tel. (01) 400 5964
e-pošta: Barbara.Jankovic@aris-rs.si
  Sektor za splošne zadeve
  dr. Petra Lamovec Hren, vodja po pooblastilu
tel. (01) 400 5976
e-pošta: Petra.Lamovec-Hren@aris-rs.si
  Ivana Babič
- evidence RO, skupin in raziskovalcev
tel. (01) 400 5993
e-pošta: Ivana.Babic@aris-rs.si
  mag. Tanja Gostiša Radovanović
- kadrovske zadeve
tel. (01) 400 5921
e-pošta: Tanja.Gostisa@aris-rs.si
  Andreja Krajnc
- dokumentarno in arhivsko gradivo
- javna naročila
tel. (01) 400 5912
e-pošta: Andreja.Krajnc@aris-rs.si
  Sonja Postrašija
- referentska in tajniška dela
tel. (01)  400 5966
e-pošta: Sonja.Postrasija@aris-rs.si
  Nena Pevulja
- glavna pisarna
tel. (01) 400 5967
e-pošta: Nena.Pevulja@aris-rs.si
  mag. Petra Monika Samsa
- javna naročila
tel. (01) 400 5994
e-pošta: Petra.Samsa@aris-rs.si
  Živa Selak
- kadrovske zadeve
tel. (01) 400 5992
e-pošta: Ziva.Selak@aris-rs.si
  Mojca Slak
- javna naročila
- evidence RO, skupin in raziskovalcev
tel. (01) 400 5916
e-pošta: Mojca.Slak@aris-rs.si
  Aleksandra Špiclin
- kadrovske zadeve
- glavna pisarna
tel. (01) 400 5948
e-pošta: Aleksandra.Spiclin@aris-rs.si
  Bojan Zupan
- javna naročila
tel. (01) 400 5915
e-pošta: Bojan.Zupan@aris-rs.si
  Sektor za informatiko
  Tomaž Žitnik, vodja
tel. (01) 400 5946
e-pošta: Tomaz.Zitnik@aris-rs.si
  Nevenka Grošelj
- podpora in notranji postopki
tel. (01)  400 5919
e-pošta: Nevenka.Groselj@aris-rs.si
  dr. Katja Harej
- načrtovanje in razvoj
tel. (01)  400 5955
e-pošta: Katja.Harej@aris-rs.si
  Marko Kopač
- informacijska infrastruktura
tel. (01)  400 5965
e-pošta: Marko.Kopac@aris-rs.si
  Marko Kotar
- razvoj in vzdrževanje aplikacij
- podpora notranjim procesom
tel. (01)  400 5999
e-pošta: Marko.Kotar@aris-rs.si
  Branko Lužar
- informacijska infrastruktura
tel. (01)  400 5968
e-pošta: Branko.Luzar@aris-rs.si
  Dušan Markovič
- podpora notranjim procesom
tel. (01)  400 5962
e-pošta: Dusan.Markovic@aris-rs.si
  Sektor za Načrt za okrevanje in odpornost
  dr. Lidija Tičar Padar, vodja
tel. (01) 400 5959
e-pošta: Lidija.Ticar@aris-rs.si
  Vasja Čepič
- raziskovalno inovacijski projekti v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
tel. (01) 400 5980
e-pošta: Vasja.Cepic@aris-rs.si
  Mirjam Božović
- vsebinske in podporne naloge
tel. (01) 400 5984
e-pošta: Mirjam.Bozovic@aris-rs.si
  Kaja Kovač
- raziskovalno inovacijski projekti v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
tel. (01) 400 5983
e-pošta: Kaja.Kovac@aris-rs.si
  Petra Kurinčič
- projekti in programi za krepitev mednarodne mobilnosti ter vpetosti
tel. (01) 400 5978
e-pošta: Petra.Kurincic@aris-rs.si
  Lea Paternoster Bojić
tel. (01) 400 5987
e-pošta: Lea.Paternoster-Bojic@aris-rs.si
  Klemen Prešeren
- raziskovalno inovacijski projekti v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji
tel. (01) 400 5979
e-pošta: Klemen.Preseren@aris-rs.si
  Vesna Tavčar
- vsebinske in podporne naloge
tel. (01) 400 5985
e-pošta: Vesna.Tavcar@aris-rs.si