Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. L. 63/2013 z dne 26. 7. 2013) prehaja sofinanciranje znanstvenega tiska (znanstvene monografije, domače znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije) z Javne agencije za knjigo Republike Slovenije na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Novice, obvestila
  Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023 (20.04.2023)
Razpisi in pozivi
  Javni razpis za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023 (20.04.2023) - zaključen
  Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (11.11.2022, posodobljeno 29.11.2022) - zaključen
  Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (11.11.2022, posodobljeno 29.11.2022) - zaključen
  Show more
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023 (17.10.2023)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (24.02.2023)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (24.02.2023)
  Show more