Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij za leto 2010

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 -uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 23. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) ter predloga seznama za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010, potrjenega s strani Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, dne 15.03.2010 v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010 (Uradni list RS, št. 104/09) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS na svoji 3. dopisni seji, dne 25.03.2010 sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010.

Obvestilo:

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 8. redni seji, dne 05.05.2010 zavrnil obe pritožbi. Seznam prijav za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij za leto 2010 je tako dokončen.

Priloga:

  • Seznam sofinanciranih domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010: