Agencija

Sestava UO

Upravni odbor - do 11.07.2012

Arhiv

Mandat: od 11. junija 2009 do 11. junija 2014

Predsednik:

  • Dr. Peter Venturini, Helios 

Namestnik predsednika:

  • Dr. Milena Horvat, Institut "Jožef Stefan"

Člani:

  • Prof. dr. Pavel Zgaga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Prof. dr. Borut Žalik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Dr. Jana Kolar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  • Prof. dr. Darko Darovec, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
  • Mag. Alenka Bratušek, Ministrstvo za finance


Vmesne spremembe:

  • 27. 6. 2012 - Razrešijo se dr. Jana Kolar, dr. Borut Žalik, mag. Alenka Bratušek, dr. Darko Darovec, in imenuje: dr. Borut Rončević, dr. Matija Tuma, dr. Blaž Rodič, in (dne 6. 9. 2014) dr. Tomaž Savšek.