Financiranje in nadzor

Do leta 2004

Od leta 2001 do 2004 je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Ministrstva za šolstvo, znanost in šport:

 
Od leta 1991 do leta 2000
je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo:

 
V letu 1990
je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost in tehnologijo:

 
Od leta 1981 do 1989
je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije, Posebne raziskovalne skupnosti in Občinske raziskovalne skupnosti:

 
Od leta 1975 do 1980
je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije:

 
Od leta 1971 do 1974
je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije in Sklada Borisa Kidriča:

 
Od leta 1954 do 1970
je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo v okviru Sklada Borisa Kidriča: